De gemeenteraad houdt op donderdag 24 september in de raadzaal van het stadhuis een raadsspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur. Dat gebeurt voor het eerst weer fysiek in de raadzaal.

Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Waarover mag het gaan?

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies -waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen- mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. De gemeenteraad gaat niet overal over. Vaak is het college het orgaan dat bevoegd is. Onderwerpen hoeven dus niet op een raads- of commissieagenda te staan, maar dat mag wel. De onderwerpen die in de commissievergaderingen van 28,

29 en 30 september aan de orde komen, zijn te vinden op de website van de gemeente Kampen (Kampen.raadsinformatie.nl) en in de uitgave van De Brug van dinsdag 22 september.

Vooraf aanmelden

Wie gebruik wil maken van het raadsspreekuur, moet zich uiterlijk op woensdag 23 september voor 17.00 uur telefonisch (038-339 41 57) aanmelden bij de griffie.

Net als bij veel andere zaken gelden ook hier de RIVM richtlijnen:

bij ‘verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius’ kan geen gebruik worden gemaakt van dit spreekuur!

bij ‘verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid’ kan geen gebruik worden gemaakt van dit spreekuur!

Bij de telefonische aanmelding legt de griffie deze vragen voor.

Verder schudden we geen handen en houden we 1,5 meter afstand.

Na telefonische aanmelding kan de aanmelder op donderdag 24 september rond 19.00 uur naar het stadhuis komen waar een medewerker van de griffie hem/haar ontvangt. Dan worden de hiervoor genoemde vragen over de gezondheid herhaald.

 

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.