De gemeenteraad houdt op donderdag 18 juni een raadsspreekuur. In deze coronatijd is het wat lastiger om zo’n raadsspreekuur te organiseren, maar niet onmogelijk. Het wordt –net als in mei- in een deels wat andere vorm gehouden.

Het raadsspreekuur staat donderdag 18 juni geagendeerd van 19.00 tot 19.30 uur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Waarover mag het gaan?

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies -waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen- mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. Wel is het goed om u te realiseren dat de gemeenteraad niet overal over gaat. Vaak is het college het orgaan dat bevoegd is.  Onderwerpen hoeven dus niet op een raads- of commissieagenda te staan, maar dat mag wel. De onderwerpen die in de commissievergaderingen van juni aan de orde komen, zijn te vinden op de website van de gemeente Kampen (Kampen.raadsinformatie.nl) en in de uitgave van De Brug van dinsdag 16 juni.

Aanmelden

Wie gebruik wil maken van het raadsspreekuur, moet zich uiterlijk op woensdag 17 juni voor 17.00 uur telefonisch aanmelden bij de griffie. Dat kan via telefoonnummer 038-339 41 57. Net als bij veel andere zaken gelden ook hier de RIVM richtlijnen:

  • verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Dan kan er geen gebruik van dit spreekuur worden gemaakt.
  • verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid. Ook dan kan er geen gebruik van dit spreekuur worden gemaakt.

Bij de telefonische aanmelding legt de griffie deze vragen voor.

Verder schudden we (ook op donderdag 18 juni) geen handen en houden we 1,5 meter afstand.

Na telefonische aanmelding kan de aanmelder op donderdag 18 juni rond 19.00 uur naar het stadhuis komen waar een medewerker van de griffie hem/haar ontvangt. In het stadhuis zijn verder alleen de voorzitter aanwezig en een tweede medewerker van de griffie.

Wij vermelden hier nogmaals dat het ditmaal dus -in afwijking van wat gebruikelijk is- noodzakelijk is om u aan te melden.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.