Raadsspreekuur gemeenteraad Kampen op donderdag 16 januari

1
68

De gemeenteraad houdt op donderdag 16 januari weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Het raadsspreekuur begint ’s avonds om 19.00 uur en eindigt om 19.30 uur. U wordt vriendelijk verzocht zoveel mogelijk rond of kort na 19.00 uur aanwezig te zijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Waarover mag het gaan?
In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies –waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen– mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. Wel is het goed om u te realiseren dat de gemeenteraad niet overal over gaat. Vaak is het college het orgaan dat bevoegd is. Onderwerpen hoeven dus niet op een raads- of commissieagenda te staan, maar dat mag wel. De onderwerpen die in de commissievergaderingen van januari aan de orde komen, zijn te vinden op de website van de gemeente Kampen (Kampen.raadsinformatie.nl) en in de uitgave van De Brug van dinsdag 14 januari.

Als u met fracties wilt spreken over deze of andere onderwerpen, dan bent u van harte welkom op donderdag 16 januari op het raadsspreekuur. U kunt dan de negen fracties in één keer toespreken, of ervoor kiezen om enkele of alle fracties één voor één langs te gaan. Gaat het over uw privésituatie, dan moet u de fracties langs gaan. Houd er rekening mee dat dit meer tijd kost.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.

1 REACTIE

  1. graag wil ik een berichtje hier op zetten voor de wethouder HOLTLAND ik heb diverse malen u een medewerker van u gevraagd of u mij zuo terug bellen maar het lijk wel of U geen belang bij heb HET GAAT OVER DE STOEP DIE E HELHORST AAN GE LEGT HEB ALTANS VERANDERD TEN NA DELE VAN DIVERSE BEWONERS DIE DAAR HUN AUTO MOETEN PARKEREN IK ZELF HEB HIER VEEL LAST VAN GEHAD WAND JE MOET MET DE AUTO OVER EEN STOEP RAND HEEN KAPOTTE BANDEN TWEE VELGEN UITLAAT NAAR DE KNOPPE EN ALLEMAAL DOOR DAT DE BEWONER DE STOEP RANDEN DOOR GETROKKEN HEEFT U WEET DROMMELS GOED WAT IK BEDOEL WET HOUDER MAAR HET SCHIJN DAT DEZE BEWONER EEN REGELING MET U HEEFT GETROFFEN U REAGEERD ER HELEMAAL NIET OP DE PACEERPLAATS VOOR ZIJN WONING KAN NET EEN KLEIE WAGEN STAAN MAAR JE MOET WEL OVER DE STOEP RAND HEEN .IK HEB IN TUSSEN EEN LANDELIJKE KRAT BENADERD EN DIE HEEFT WEL OREN NAAR MAAR IK WIL EERST VAN U WETEN WAT U VOOR EEN EEN AFSPRAAK HEB GEMAAKT WAND NORMAAL KRIJG WIJ BURGERS EEN BERICHTJE HOE OF WAT GRAAG ZOU IK EEN BBRICHT VAN U WILLEN ANDERS KRIJG U PROBLEMEN MET VR GR L.KEIJMEL

Comments are closed.