De gemeenteraad houdt op donderdag 14 januari a.s. weer een raadsspreekuur, de eerste van dit jaar. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Het raadsspreekuur begint ’s avonds om 19.00 en eindigt om 20.00 uur. Van de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk om rond of kort na 19.00 uur in het stadhuis aanwezig te zijn. Is er namelijk om 19.30 uur niemand (meer) aanwezig, dan wordt de vrijheid genomen om het Raadsspreekuur af te sluiten. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Waarover mag het gaan?

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies –waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen– mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. Onderwerpen hoeven dus niet op een raads- of commissieagenda te staan, maar dat mag wel. De onderwerpen die in de commissievergaderingen van december aan de orde komen, zijn te vinden op de website van de gemeente Kampen (www.kampen.nl/raad) en in de uitgave van Kampen.nl van woensdag 13 januari.

Als u met fracties wenst te spreken over deze of andere onderwerpen, dan bent u van harte welkom op donderdag 14 januari 2016 op het raadsspreekuur. U kunt dan de negen fracties in één keer toespreken, maar u kunt er ook voor kiezen om enkele of alle fracties één voor één langs te gaan. Houd u er rekening mee dat dit laatste meer tijd kost.

- Advertentie ToLocal -