(Ingezonden gemeentenieuws)

De gemeenteraad houdt op donderdag 13 juni weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Het raadsspreekuur begint ’s avonds om 19.00 uur en eindigt om 19.30 uur. Aansluitend wordt een informatieavond gehouden. U wordt dan ook vriendelijk verzocht zoveel mogelijk rond of kort na 19.00 uur aanwezig te zijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.
Waarover mag het gaan?

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies –waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen– mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. Bijvoorbeeld ook over de aangekondigde bezuinigingen. Wel is het goed om u te realiseren dat de gemeenteraad niet overal over gaat. Vaak is het college het orgaan dat bevoegd is.

Als u met fracties wilt spreken over deze of andere onderwerpen, dan bent u van harte welkom op donderdag 13 juni op het raadsspreekuur. U kunt dan de negen fracties in één keer toespreken, of ervoor kiezen om enkele of alle fracties één voor één langs te gaan. Gaat het over uw privésituatie, dan moet u de fracties langs gaan. Houd er rekening mee dat dit meer tijd kost.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.