Vragen van PVV-Statenlid Joeri Pool aan gedeputeerde De Witte over het nieuws dat bibliotheken op grote schaal in stilte bezig zijn om alle kinderboeken met Zwarte Piet te verwijderen.

1. Is de gedeputeerde op de hoogte dat bibliotheken bezig zijn met moderne boekverbrandingen door alle boeken met Zwarte Piet te verwijderen?

2. Kan de gedeputeerde aangeven bij hoeveel bibliotheken in Overijssel dit aan de hand is?

3. Is de gedeputeerde het met de PVV eens dat het verwijderen van boeken, het toepassen van censuur en het uitvagen van onze cultuur en geschiedenis totaal onaanvaardbaar is?

4. Zo ja, is de gedeputeerde bereid hard op te treden tegen Overijsselse bibliotheken die zich schuldig maken aan deze moderne boekverbrandingen?

5. Is de gedeputeerde bereid om, als Overijsselse bibliotheken niet willen luisteren, deze bibliotheken te korten op hun provinciale subsidies?

6. Is de gedeputeerde bereid een beetje vaart te zetten achter de beantwoording van deze vragen, voordat Overijsselse bibliotheken Zwarte Piet voorgoed hebben weggewist?