De PVV wil dat de provincie Overijssel over gaat tot de oprichting van een Overijssels Maatschappelijk Noodfonds om maatschappelijke initiatieven die zich bezig houden met het bestijden van de gevolgen van de Coronacrisis te ondersteunen. De partij roept de provincie op daar €10 miljoen voor vrij te maken.

PVV-Statenlid Joeri Pool: ‘Overal in onze provincie onstaan geweldige initiatieven om naasten in nood te helpen. Om te zorgen dat deze initiatieven ook in de komende maanden hun slagkracht behouden, wil de PVV die initiatieven met een noodfonds ondersteunen. We gaan ze keihard nodig hebben.’

De PVV onderstreept daarmee het belang van het Overijsselse naoberschap, zoals dat eerder deze week door de Commissaris van de Koning in een open brief naar voren kwam. De partij stelt met dit noodfonds een concrete uitwerking te geven aan de woorden van de Commissaris en wil op korte termijn uitvoering geven aan het plan.

Joeri Pool: ‘Of het nu het Leger des Heils is dat extra maaltijden bij mensen thuis brengt of de vrijwilligers zijn die mondkapjes maken voor onze hulpverleners, de PVV vindt dat zulke initiatieven onze volledige steun verdienen in deze roerige en onzekere tijden. En daar kan de provincie op deze manier een belangrijke rol in spelen.’

PVV wil een Overijssels Maatschappelijk Noodfonds.

Vragen van PVV-Statenlid Joeri Pool aan de Commissaris van de Koning over de oprichting van het Overijssels Maatschappelijk Noodfonds. De PVV deelt de visie van de Commissaris van de Koning over het belang van het Overijsselse naoberschap ten tijde van de Coronacrisis en om daar verdere invulling aan te geven heeft de PVV de volgende vragen:

1. Is de Commissaris van de Koning het met de PVV eens dat de provincie in deze tijden een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om de samenleving te steunen in de zorg voor elkaar?

2. Is de Commissaris van de Koning het met de PVV eens dat initiatieven vanuit de samenleving om de gevolgen van de Coronacrisis te bestrijden op financiële steun mogen rekenen?

3. Is Commissaris van de Koning bereid om hiervoor een Overijssels Maatschappelijk Noodfonds op te richten en daar vanuit de provincie Overijssel €10 miljoen in te investeren?

4. Is de Commissaris van de Koning bereid om maatschappelijke initiatieven in Overijssel, die de gevolgen van de Coronacrisis bestrijden, aanspraak te laten maken op dit noodfonds?

5. Is de Commissaris van de Koning bereid om dit noodfonds actief onder de aandacht van de inwoners van Overijssel te brengen, zodat zij weten dat hun naoberschap ook financieel wordt ondersteund door de provincie Overijssel?

6. Is de Commissaris van de Koning bereid om dit voorstel niet via de standaard procedure schriftelijke vragen af te doen, maar op korte termijn met een voorstel voor de uitwerking van het noodfonds te komen dat besproken kan worden met de Staten of het Presidium?

 

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.