PvdA Kampen maakt zich zorgen over de “zorgval”

0
296

Zondag 10 december kwam in het televisieprogramma De Monitor het fenomeen “zorgval” aan bod. De zorgval is een term bedacht door Robbert Huijsman, bijzonder hoogleraar management & organisatie van ouderenzorg aan de Erasmus Universiteit. Hij stelt dat de zorgval wordt veroorzaakt doordat in Nederland de zorg is verdeeld in drie verschillende zorgwetten: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg( Wlz). Deze drie wetten kennen hun eigen regels.

De zorgval vindt plaats wanneer ouderen met dementie zich inschrijven voor een opname in een verpleeghuis. Door de indicatie voor het verpleeghuis wordt hun zorg niet langer betaald door de gemeente (WMO) en de zorgverzekeraar (Zvw) maar door het Rijk via de Wlz. Maar vaak is er niet direct een plekje in het verpleeghuis en komt de cliënt op de wachtlijst. Totdat er een plekje in het verpleeghuis is heeft de dementerende natuurlijk nog steeds zorg nodig. Maar omdat de vergoedingen vanuit de Wlz anders zijn dan die vanuit de WMO en Zvw krijgt de oudere ineens minder zorg vergoed en moet hij/zij ook nog eens hogere eigen bijdrage betalen. De zorgval betekent dus dat dementerenden die op de wachtlijst staan omdat zij meer zorg nodig hebben, minder zorg vergoed krijgen en daar meer voor moeten betalen! Een bizarre situatie!

De PvdA vraagt zich af wat de omvang van dit probleem in Kampen is. Fractievoorzitter Manfred Haveman: “Het kan niet waar zijn dat de gemeente haar cliënten overdraagt aan de Wlz terwijl er een vermoeden bestaat dat de cliënt, zolang hij/zij op de wachtlijst staat, minder zorg vergoed gaat krijgen. De PvdA fractie heeft daarom het college van B & W een aantal vragen gesteld over de zorgval. Haveman: “We willen weten hoe groot het probleem in Kampen is en of de wethouder de cliënten die hier mee te maken hebben toch vanuit de WMO tegemoet wil komen.”

- Advertentie ToLocal -