Op 14 juli 2016 is door de Nederlandse regering het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking aangenomen. Dit betekent dat de overheid zich zal moeten inspannen om voorzieningen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Het verdrag gaat bijvoorbeeld over gebouwen die toegankelijk moeten zijn voor mensen in een rolstoel maar ook over cursussen over verkiezingen voor mensen met een verstandelijke beperking. “Onze samenleving is heel erg gericht op mensen zonder beperking, daardoor wordt een grote groep buitengesloten. Dat is onrechtvaardig want het is een mensenrecht dat iedereen mee kan doen”, meent Xandra Koster, lid van de klankbordgroep van het College voor de Rechten van de Mens.

De PvdA vindt het heel belangrijk dat dit VN verdrag serieus wordt opgepakt en daarom komt de afdeling Kampen met een gesproken versie van het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal. Deze gesproken versie is bedoeld voor mensen met een visuele beperking en mensen die moeite hebben met lezen. “We hopen dat meerdere partijen volgen zodat iedereen, beperking of niet, straks een goede afweging kan maken op basis van de partijstandpunten”, aldus lijstaanvoerder Janita Tabak.

Het gesproken verkiezingsprogramma is te vinden op de website van de PvdA Kampen via de volgende link https://kampen.pvda.nl/nieuws/verkiezingsprogramma-2018-2022/

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.