Politiek belooft: “Geen dubbeltje meer bezuinigen op sport!”

0
788

Tijdens het politiek sportcafé in de Stadskazerne beloofden de plaatselijke politici aan de sportbestuurders dat het in de komende raadsperiode niet verder meer bezuinigd zal worden op de sport.

Dat is de belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit de gesprekken tussen de politieke partijen en de sportbestuurders maandagavond. Een avond georganiseerd door de Sportraad Kampen, met als doel de politiek in gesprek te brengen met de sport, waarbij gewezen werd op het maatschappelijke belang en de verbindende factor die sport is in de samenleving. Tonny Zweers opende hiermee de avond met als doel: in gesprek komen met elkaar!
De meeste politieke partijen waren present, de PvdA, vanwege hun eigen ledenvergadering, en de SP, die de volgende verkiezingen niet meedoet, ontbraken.

De gastvrouw Ingrid van Kolfschoten leidde de avond uitstekend. In drie stellingen werden de verschillende problemen die de sport in Kampen heeft aan de orde gebracht. De politici kregen telkens beperkte spreektijd, waar goed de hand in gehouden werd, waardoor de discussies levendig en overzichtelijk bleven.

KampenOnline was er bij. De Livestream is hierboven in de player terug te kijken.

Stelling 1: De gemeente Kampen laat de jeugd te vaak zitten
Mathijn van Zon, voorzitter van de basketballes van Lay Back: De jeugd tussen 14 en 17 jaar sport niet meer, haakt af. Zitten = het nieuwe roken, aldus van Zon. Volgens van Zon scoort Kampen hier slecht,de op één na slechtste gemeente wat betreft sportdeelneming van deze leeftijdsgroep. Een veelgehoorde oorzaak was: het weekeindbaantje. VVD-er Beent Keulen wees op verantwoordelijkheid van de ouders. Als politiek kun je er niet zoveel aan doen wanneer de jeugd het zakcentje voor de stapavond verkiest boven sportdeelname. CU voorman Witteveen schrok van de conclusie dat de Kamper jeugdsport er zo slecht voorstaat. Is het puur het geld, of is het een kwestie van stimuleren? Volgens Niels Jeurink (Groen Links) is geld hierin toch wel de bepalende factor. Vanuit de sport (KJLTC) kwam de opmerking dat deze jeugd individualiseert in hun sportdeelname. Dus niet meer meedoen aan teamsporten, maar wel naar de sportschool of fietsen of hardlopen. De SGP ziet ook verantwoordelijkheid voor scholen, met name het voortgezet onderwijs en de MBO scholen kunnen een rol vervullen bij sportstimulering. Volgens CDA lijsttrekker en huidig sportwethouder Geert Meijering is het einde aan de bezuinigingen nabij. Nardus Koster (GBK) wees op het belang van het boekje bij sportstimulering, de sportpas en jeugd in beweging, dat gaat via de PC. Een boekje nodigt eerder uit en maakt de toegang laagdrempeliger. Zo bereik je ook de laaggeletterden. D’66 ziet veel in combinaties: scholen, peuterspeelzalen, sport alles in één onder handbereik.

Stelling 2: De vrijwilliger verzuipt!

Stelling aangedragen door Jacky Teune, actief bij duikvereniging de Oester en korfbalvereniging DOS. De regelgeving waarmee verenigingen krijgen te maken, en waar vrijwilligers aan moeten voldoen drukt te zwaar op de vrijwilligers taak. Er komen steeds meer regels en er is steeds minder geld, dat heeft zijn weerslag op de inzetbaarheid van de mensen, die haken vervolgens af. De verenigingen hebben meer ondersteuning nodig!
De politiek heeft uiteraard eensgezind wel oog voor de druk op vrijwilligers, panklare oplossingen bieden blijkt lastig.
Kyra Selles (D’66): de druk is hoog, ook het werk stelt steeds hogere eisen aan mensen, er wordt nog mantelzorg verwacht en dan ook nog vrijwilliger zijn bij de sport. De SGP noemt vrijwilligerswerk het cement van de samenleving. Het noaberschap waar deze regio om bekend staat, het er zijn voor elkaar, is belangrijk, maar daar komt steeds minder ruimte voor.
KHC voorzitter Tjibbe van Dijk: bij mij komt als voorzitter zo langzamerhand de stoom uit de oren. We hebben te maken met stapelende lastenverzwaringen: verhoging van terrein huren, geen jeugdsubsidies meer, kleedkamer subsidies weg, WOZ die in rekening wordt gebracht, enz. enz. Het is zo langzamerhand niet leuk meer. “dan leg je 150 zonnepanelen op het dak van de sporthal, maar verdwijnen de energiesubsidies!” Op deze manier is het niet leuk meer en haken de vrijwilligers vanzelf af. De lastenverzwaring over de laatste jaren bedraagt 16.500 euro, aldus de KHC voorzitter, die vervolgens de politiek uitdaagde: “ik weet niet meer op wie ik moet stemmen de volgende verkiezingen, als KHC-er kom je uit een rood nest: maar welke politieke partij gaat er de komende vergadering niet meer bezuinigen op sport?” Het antwoord van alle achter de tafel zittende politici was duidelijk, wat hen betreft is het klaar met bezuinigen op sport, daarmee neemt de Kamper politiek een eensgezind standpunt is, al is het tactisch gezien natuurlijk ook een doodzonde als je op zo’n avond tegenover zo’n publiek iets anders zou meedelen. De Kamper sport zal de heren en dames politici aan hun belofte houden! Groen Links was in elk geval blij met de zonnepanelen.

Stelling 3: Zuinig zijn op de sport, bij toekomstige bezuinigingen de sport ontzien, nieuw geld vrijmaken voor het faciliteiteren sport en bewegen.
Robert Cottering van SportMix bracht deze stelling in. De SportMix is voor kinderen en jongeren die bij reguliere sportverenigingen niet mee kunnen komen en/of nog moeten ontdekken welke sport zij leuk vinden om te doen. Binnen SportMix maken de kinderen en jongeren kennis met een divers sportaanbod. Voor deze doelgroep zijn bezuinigingen funest. Er verdwijnt steeds meer, zoals bijvoorbeeld het schoolzwemmen. Daar waar de gemeente € 52,- per inwoner aan sport uitgeeft is dat in andere gemeentes € 60- tot 80,-, en daarmee lopen we echt achter.
Geert Meijering (CDA) gaf aan dat er ook wel veel gebeurt is in Kampen, een nieuw zwembad gebouwd, kunstgras in ’s Heerenbroek, er wordt wel degelijk geïnvesteerd. Nardus Koster (GBK) gelooft niet zo in die cijfers: elke berekening is weer anders, Kampen doet wel veel voor de sport. Johan Witteveen zorgde voor de vrolijke noot: bij te veel Sinterklazen achter deze tafel komt er vanzelf een Zwarte Piet. Het besef moet wel doordringen bij de sport dat de politici niet zomaar met allerlei beloftes kunnen komen, waarvoor uiteindelijk geen geld is. De terging naar de nering, door alle partijen heen klonk ook deze boodschap wel door.

DOS voorzitter Arend Runia riep de politiek op om de rollen duidelijk vast te leggen. Wat is de taak van de politiek en welke die van de sportverenigingen. Daar moet wel duidelijkheid in zijn, en daarin moet rolvastheid zijn. De CU is voor duidelijke kaders, GL: niet halverwege spelregels veranderen, D66: sport stimuleren, meedoenbon en armoedebeleid zorgen voor deelname van ook de zwakkeren in de samenleving. En zo trapte de politiek nog wat open deuren in… Runia: de politiek moet in elk geval niet gaan zwabberen! Cottering riep nog op om communicatie tussen de ambtenaren van verschillende disciplines. Zorg, sport soms ligt het allemaal dicht bij elkaar maar communicatief is het lastig. Kijk bij elkaar over de schutting! Een vast aanspreekpunt voor sport heeft Kampen al, Guido Vlierhuis is aanspreekbaar over alles wat met sport te maken heeft!

Een oproep van basketballer Bert van Eunen was er voor aandacht gehandicaptensport, zijn eigen dochter doet aan rolstoelbasketbal. Hoe brengen we ook die doelgroep aan het bewegen. Deltasteur voorzitter Han de Rooij gaf aan dat dat bij zijn club al goed geregeld is. Voor het zwemuurtje van “andersbegaafden” hoeft geen badhuur betaald te worden. Harm IJzerman van de Oester was daar wel een beetje jaloers op, wij faciliteren ook duiklessen voor deze doelgroep, niet in gratis badwater, per duiker heb je wel drie vrijwilligers voor de begeleiding nodig, dus dat maakt het niet eenvoudig.

Tonny Zweers sloot de avond tevreden af. De contacten zijn op deze manier toch weer gelegd en het is belangrijk dat zowel politiek als sport op deze avond goed vertegenwoordigd waren en met elkaar in gesprek blijven,als dat gebeurt dan mag je spreken van een geslaagde avond.

De conclusie die je na zo’n avond mag trekken. De sport zucht onder de bezuinigingen van de (gemeentelijke) overheid. Heeft het moeilijk met steeds meer regelgeving waaraan verenigingen en vrijwilligers moeten voldoen. Het vrijwilligerswerk staat onder druk. Gezinnen met tweeverdienende ouders, veel verplichtingen en weinig tijd over voor vrijwilligerswerk, en daarbij een afhakende jeugd, weekeind- en andere baantjes om een extra zakcentje te verdienen zorgen ervoor dat de jeugd zich steeds minder bij verenigingen aansluit. Zij die nog wel sporten doen dat steeds vaker individueel. Taak voor sportbestuurders en gemeentelijke bestuurders om hier samen, elk in hun eigen rol, aan te werken.

Bekijk de Livestream hierboven in de player terug!


- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.