Bewoneroverleg met wethouder en petitie tegen overlast

In het broedseizoen wordt het dieptepunt bereikt. Veelal vanaf grote hoogte. Vanuit de bomen maar ook daarbuiten veroorzaken roeken grote overlast in de Ebbingestraten. Rebekka van Ommen is namens de bewoners de strijd aangegaan maar loopt daarbij tegen regelgeving aan. Uiteindelijk heeft ze handtekeningen ingezameld en is in overleg getreden met wethouder Ekker.
Petitie tegen overlast van roekenRoeken zijn een beschermde diersoort en mogen daarom niet zomaar verjaagd of anderszins gestoord worden. Ze huizen graag in hoge bomen met uitwaaierende takken en de kastanjebomen aan de rand van het Stadspark blijken favoriet te zijn. De aanliggende Ebbingestraten ervaren echter de gevolgen, zoals veel poep, enorm kabaal en talloze vallende takken. Rebekka heeft van de takken een vaas gemaakt, daarin enkele (nep)roeken gehangen en de handtekeningen tussen de takken geplaatst. Dit droogbloemkunstwerk heeft ze donderdag 28 mei aangeboden aan wethouder Ekker in bijzijn van Warner Poortman, beleidsmedewerker Groen, en cameraploegen van RTV Oost en IJssel TV.

Martin Ekker ontving Rebekka van Ommen vriendelijk en toonde alle begrip voor haar situatie en die van haar buurtgenoten. Hij wees haar erop dat de gemeente niet direct iets kan doen aangezien de beschermde status van roeken landelijke regelgeving betreft. Daar was Rebekka al achter gekomen in de afgelopen jaren waarin ze diverse stappen heeft ondernomen. Het Raadsspreekuur heeft zich erover gebogen, er zijn raadsvragen gesteld maar uiteindelijk bleek ze een brief te moeten schrijven en handtekeningen te verzamelen. De gemeente verschuilde zich meer of minder achter het feit dat ze als lokale overheid weinig kon uitrichten.
Petitie tegen overlast van roekenMet 35 handtekeningen uit de Ebbinge- en direct aangrenzende straten en met de nodige voorbeelden toog Rebekka naar het Stadhuis. Wethouders Meijering en Spaan kwamen nieuwsgierig hun kamer uit om te zien welk kunstwerk hun collega aangeboden kreeg. Ze misten vervolgens de verhalen die Rebekka op de kamer van Ekker uit de doeken deed. Flatsen poep die op de autolak invreten, een kabaal van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat en meer vallende takken dan dat er nesten van gebouwd worden lijkt het wel. Rebekka liet de wethouder rustig aan het woord maar toen hij het bagatelliseerde tot het broedseizoen, verhief ze haar stem en sprak dat tegen.
Er moet een roekenbeschermingsplan aangevraagd worden door de gemeente. De kosten vallen wel mee maar wethouder Ekker wijst op het grote afbreukrisico, oftewel de geringe kans van slagen. Hij noemt een voorbeeld uit een andere gemeente waar een nestpaal was geplaatst en de vogels uiteindelijk in de lantaarnpaal ernaast gingen nestelen. Rebekka wijst op tegengestelde voorbeelden en dat wij bovendien in Kampen genoeg verstand en kenners van vogels hebben waarmee samenwerking kan worden gezocht.

Martin Ekker zegt toe zich nader in de situatie te verdiepen en ook naar andere gemeenten te kijken. Hij zal de adviezen samen met zijn ambtenaren bespreken en hij verwijst Rebekka toch terug naar het Raadsspreekuur. Daar zouden de politieke partijen hun collega’s in Den Haag kunnen aanspreken en de boel aanhangig kunnen maken. Tegelijk kan er lokaal actie en onderzoek plaats vinden. Terwijl Rebekka al jaren bezig is, start voor Ekker nu het traject en geeft daarmee nogmaals aan de zaak serieus te nemen.

Wordt vervolgd.

Petitie tegen overlast van roeken

- Advertentie ToLocal -

1 REACTIE

  1. Super Rebekka!
    Wat fijn dat er eindelijk naar geluisterd word en stappen ondernomen worden.
    En wat de roekenbeschermingswet betreft kan een gemeente ook ontheffing vragen en zelfs het heft in handen nemen. Maar uiteraard alleen voor en na de broedseizoen…

Comments are closed.