In het puberbrein zijn de executieve functies, zoals plannen en organiseren volop in ontwikkeling. Bij de ontwikkeling van deze functies, is ondersteuning van groot belang. Door de leerling structuur te bieden, kunnen zijn of haar mogelijkheden optimaal benut worden.

Papillon in Kampen biedt professionele ondersteuning van een orthopedagoog bij het plannen en organiseren. Wij sluiten aan bij de belevingswereld van de leerling, zodat het puberbrein alle aangeboden informatie makkelijker kan opnemen.
Is huiswerkbegeleiding iets voor uw zoon of dochter? Bel dan naar 06 – 27 29 51 38 of mail naar info@papillonkampen.nl

Delen en reageren met je facebook account