-Advertentie-

De Vereniging tot Behoud van Vrije Natuur begrijpt niet dat de werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta zo vasthouden aan hun bezwaren tegen het bevaarbaar maken van de Reevediep. In een ingezonden brief in weekblad De Brug roepen zij de tegenstanders op begrip te hebben voor de voorstanders en af te zien van hun bezwaren tegen de doorvaart.

“De vereniging Voor Behoud Vrije Natuur is ervan overtuigd dat er in het gebied helemaal niet gewaterskied wordt en er niet harder dan 9 km per uur gevaren wordt”, aldus de brief, ondertekend door de voorzitter van de vereniging Frans Mulder. Volgens de vereniging zijn er in Kampen veel inwoners die een doorvaart wel zien zitten. De vereniging VBVN zet zich in voor het vrij toegankelijk houden van natuur, mits de natuur niet verstoord wordt.

De Werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta hebben in 2015 bij de Raad van State tegen het woongebied aan de Bypass en de aanleg van een vaargeul in de Bypass geprocedeerd. Het resultaat was dat het woongebied “Dorp Reeve” werd vernietigd en dat de bevaarbaarheid van de vaargeul 150 meter vóór het Drontermeer werd verboden. De Werkgroep Zwartendijk kon aantonen dat de 1300 woningen niet nodig waren en de Natuurvereniging kon bewijzen dat de doorvaart tot in het Drontermeer het Natura2000-gebied langs het Drontermeer te veel zou beschadigen.

Vlot na de uitspraken van de Raad van State klonk in Kampen en Zwolle het commentaar van wethouders en gedeputeerden: voor het woongebied zou een nieuw plan worden ontworpen en de volledige bevaarbaarheid van de geul zou met extra maatregelen toch kunnen worden gerealiseerd.

De aanleg van drie met riet beplante eilandjes, een extra rietkraag achter de bestaande rietoever en een kleine verschuiving van de vaargeul bij de monding in het Drontermeer, zouden het mogelijk maken dat het Reevediep in de toekomst toch volledig bevaarbaar wordt voor recreatieboten. De maatregelen zijn preventief en voorkomen verstoring van beschermde rietvogels.

De drie met riet beplante eilandjes en de extra rietkraag komen als afschermende buffer te liggen tussen de vaargeul en de bestaande rietoever, dichtbij de tunnel van de Hanzelijn. Het grootste van de drie eilandjes wordt ongeveer 85 meter lang en 15 meter breed. Het is de bedoeling om het bestaande riet, dat bij de aanleg van de monding van het Reevediep verwijderd wordt, te “transplanteren” naar de eilandjes. Onderdeel van de preventieve maatregelen is ook het graven van een kleine watergeul achter de bestaande rietoever bij de tunnel van de Hanzelijn. Om verstoring van de rietvogels te voorkomen, zou er een versmalling van de loop van de vaargeul gerealiseerd worden, door aanpassing van de al geplande betonning. Dat is de lijn met tonnen, waar de recreatieboten tussendoor moeten varen.

Deze preventieve maatregelen zouden het dan mogelijk maken dat het Reevediep een doorgaande vaarverbinding voor recreatievaart wordt. Daarmee ontstaat een nieuwe doorgaande vaarroute van de Veluwerandmeren, via het Reevediep en de IJssel naar het noorden en naar Zwolle en Deventer.

Delen en reageren met je facebook account

10 REACTIES

  1. Als die mensen die lopen te zeuren over de bypass er straks ook niet heen gaan hebben ze ook geen last van boten die er Door varen of huizen die er langs staan en die vogeltjes gaan vanzelf wel een paar meter verderop broeden

  2. Natuurlijk, die Zwarte dijk was en is nog steeds mooi. De bypass zorgt voor een toevoeging van een andere natuur. De natuur van water. Een verbinding maken met het veluwemeergebied( ook nieuwe natuur) zorgt ervoor dat niet alleen boten maar ook vissen en waterplanten een ander gebied kunnen bezoeken. De natuur rondom de zwarte dijk zal rijker worden dan voorheen.
    Ook de mens zal van deze natuur mogen genieten….nadelen?…ik vraag het mij af.

Comments are closed.