Duurzame arbeidsparticipatie en inburgering dragen ertoe bij dat mensen kunnen meedoen aan de samenleving en inzetbaar zijn voor werk. Blik op Werk wil bereiken dat aanbieders van diensten op deze twee terreinen gedegen kwaliteit bieden en dat afnemers met een gerust hart kunnen kiezen voor de ondersteuning die zij zoeken. 

Het is de missie van Blik op Werk om de kwaliteit van het dienstverleningsaanbod op het terrein van duurzame arbeidsparticipatie en inburgering te bevorderen en te borgen. Blik op Werk doet dit omdat ze willen dat afnemers (werkgevers, gemeenten, particulieren en verzekeraars) kunnen kiezen voor gecontroleerde kwaliteit bij het streven naar duurzame arbeidsparticipatie en inburgering.

W en L Opleidingen mag zich na vandaag weer trotse eigenaar noemen van het maximale aantal te behalen sterren. In het onderzoek komen o.a. het beleid, gekwalificeerd personeel, uitstroom en slagingspercentage aan de orde. Ook wordt de privacy van de afnemers goed gewaarborgd. De organisatie stemt het beoogde resultaat van de dienstverlening, de werkzaamheden die leiden tot het beoogde resultaat, de tijdsplanning en de momenten waarop verantwoording afgelegd wordt over de uitgevoerde werkzaamheden goed af met de opdrachtgever en de afnemers.

“Het is fijn om te zien dat ons beleid en verslaglegging dan ook goed door de keuring zijn gekomen. Wij vinden het belangrijk dat onze afnemers kunnen kiezen voor een instantie die inhoudelijk alles op orde heeft”, aldus de eigenaren Mariska Weijmer en Wiete van Leeuwen.

Sinds 2015 begeleiden zij voornamelijk statushouders binnen de gemeente Kampen op het gebied van integratie, inburgering en scholing.

Blik op Werk is in 2007 opgericht door o.a. sociale partners, Raad voor Werk en Inkomen, LCR, VNG en UWV om te voorzien in transparante informatie over de kwaliteit van dienstverleners.

Delen en reageren met je facebook account