ijsselkogge2

De vitrine voor de expositie van de IJsselkogge gaat geen onderdeel uit maken van de geplande parkeergarage aan de Buitenhaven. Het college van B&W heeft dit besloten omdat recent duidelijk is geworden dat er mogelijk een grotere vitrine nodig is, dan waar eerder rekening mee is gehouden bij het haalbaarheidsonderzoek naar de parkeergarage.

Als reële mogelijkheid is nu de locatie aan de overzijde van de Noordweg in beeld voor de vitrine. Het duurt nog enkele jaren voordat de expositie in Kampen een feit is, gezien de periode van conservering. Deze periode wordt benut om het exposeren van de IJsselkogge op deze locatie goed te onderzoeken.

Aanleiding
Afgelopen maand is bij de aanbesteding van de berging van de IJsselkogge bekend geworden dat de berging van het schip in een stalen corset plaatsvindt van 25 x 8 meter. Het schip wordt in dit corset gelicht en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed adviseert om in beginsel met deze afmetingen rekening te houden bij het exposeren.
Voor het exposeren van de Kamper Kogge in de parkeergarage zou nu rekening gehouden moeten worden met een maatvoering van 27 x 10 x 6 meter . Dit is aanzienlijk groter dan de maatvoering waar in de ruimtelijke haalbaarheidsstudie voor de parkeergarage rekening mee is gehouden, namelijk 20x10x5 meter. Een belangrijke consequentie is dat door een grotere vitrine meer parkeerplaatsen in de parkeergarage verloren gaan

De consequenties van de grotere maatvoering en de harde planning van de parkeergarage zijn voor het college redenen om de vitrine voor de IJsselkogge geen onderdeel meer uit te laten maken van het project parkeergarage Buitenhaven. De aanleg van de parkeergarage wordt gekoppeld aan de sanering van de grond. Hiervoor is een provinciale subsidie beschikbaar. Daarnaast is de wens om de parkeergarage gereed te hebben vóór de internationale Hanzedagen in 2017.

Pas in december 2015 is er meer bekend over de staat van de Kamper Kogge. Het college vindt dat de IJsselkogge in de nabijheid van de Koggewerf geëxposeerd moet worden. De locatie aan de overzijde van de Noordweg is een reële mogelijkheid en wordt de komende tijd samen met de ‘Vrienden van de Kamper Kogge’ nader onderzocht.

- Advertentie ToLocal -