Onderzoek GGD IJsselland: Veel 65-plussers zijn kwetsbaar

2
270

Meer dan een kwart van de 65-plussers in de regio IJsselland is ‘kwetsbaar’. Dit blijkt uit een speciaal onderzoek van GGD IJsselland onder ruim 7.000 65-plussers. Kwetsbaar zijn leidt tot allerlei nadelige gevolgen voor zowel de oudere zelf als voor hun omgeving. Om het aantal kwetsbare ouderen te verminderen is het belangrijk om inzicht te hebben in risicofactoren voor kwetsbaarheid. GGD IJsselland heeft onderzoek gedaan naar die factoren. Want kwetsbaarheid is omkeerbaar.

Kwetsbaarheid in cijfers
GGD IJsselland heeft met een verdiepend onderzoek gekeken naar kwetsbaarheid onder ouderen in de regio IJsselland. Er is onder andere gekeken naar verschillende beperkingen, hulpbehoefte en eenzaamheid onder 65-plussers. Uit het onderzoek blijkt dat 28% van de 65-plussers in de regio IJsselland kwetsbaar is. Hierbij is er een duidelijk verschil te zien tussen mannen en vrouwen: 33% van de vrouwen is kwetsbaar, tegenover 23% van de mannen. Opvallend is verder dat vrouwen meer dan twee keer zo vaak alleen wonen als mannen (42% vs. 20%), maar even vaak eenzaam zijn (45%).

Wat is kwetsbaarheid?
Het begrip kwetsbaarheid kun je heel verschillend uitleggen. Waar de ene oudere zichzelf inderdaad kwetsbaar voelt, zal de ander het etiket kwetsbaar zijn liever niet opgeplakt krijgen. GGD IJsselland verstaat onder kwetsbaarheid dat iemand op 3 of meer van de 7 factoren scoort. Deze man of vrouw kan nog prima functioneren maar loopt door grote veranderingen, denk aan het wegvallen van een partner, het risico klachten te krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eenzaamheid en depressie. Door de risicofactoren te herkennen kunnen ouderen al of niet met begeleiding op tijd actie ondernemen. Hun eigen motivatie is hierbij heel belangrijk.
Een aangetoond effectief middel om kwetsbaarheid tegen te gaan is beweging. Door hierop in te zetten kan de oudere zijn of haar eigen risico op kwetsbaarheid dus verkleinen.

Kwetsbaarheid voorspellen
Uit het onderzoek blijkt dat een combinatie van verschillende factoren in staat is om kwetsbaarheid te voorspellen. Zo heeft de burgerlijke staat invloed op kwetsbaarheid: als ouderen getrouwd of samenwonend zijn, verlaagt dit het risico op kwetsbaarheid. Als ouderen mantelzorg ontvangen, verhoogt dit het risico op kwetsbaarheid. Andere voorspellende factoren zijn onder andere: regie over het eigen leven, veerkracht, ervaren gezondheid en moeite met rondkomen.

Kwetsbaarheid is omkeerbaar
Kwetsbaarheid is een belangrijke maatstaf als het gaat om het identificeren van ouderen die extra aandacht nodig hebben of juist zelfredzaam zijn. In de komende maanden gaat GGD IJsselland met gemeenten, in de regio, organisaties die met en voor ouderen werken én ouderen zelf in gesprek om te kijken hoe de resultaten van het onderzoek kunnen helpen om kwetsbare ouderen te bereiken en te helpen. Bovendien organiseert GGD IJsselland op 12 oktober a.s. een bijeenkomst om over kwetsbaarheid en andere thema’s uit de gezondheidsmonitor door te praten met gemeenten, organisaties die met ouderen werken en vooral ook ouderen zelf. Locatie is verpleeghuis Het Zonnehuis in Zwolle. De bijeenkomst duurt van 9:00 tot 11:00 uur. Aanmelden kan via GGD IJsselland. Doel is samenwerking met gemeenten, organisaties en ouderen en activiteiten meer op elkaar afstemmen zodat kwetsbaarheid ook daadwerkelijk omkeerbaar wordt.

Onderzoek
De uitkomsten van dit verdiepende onderzoek binnen de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen van GGD IJsselland staan in een factsheet. Deze en alle gemeentelijke factsheets ‘Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen’ staan op de website van GGD IJsselland: www.ggdijsselland.nl/onderzoek.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.

2 REACTIES

  1. Ik zie in veel situaties van kwetsbaarheid het verband niet met beweging. Ben benieuwd.
    Artikel: ‘Een aangetoond effectief middel om kwetsbaarheid tegen te gaan is beweging. Door hierop in te zetten kan de oudere zijn of haar eigen risico op kwetsbaarheid dus verkleinen.’

Comments are closed.