‘Onderweg’ staat centraal op nieuwe ‘Zondag Anders’ bij Vrijzinnigen

Ingezonden bericht

69
Kampen – Anneke van der Velde van de Vrijzinnige Hervormden aan de Vloeddijk in Kampen. Editie FL Foto Freddy Schinkel, IJsselmuiden © FS20191106

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – Wat doe je als je in je leven wel zoekt naar bezinning en verdieping, maar een ‘normale’ kerk te zwaar vindt, of deze gewoon te weinig past bij jouw veranderde denkbeelden over geloven? Dan neem je eens een kijkje bij de zogenoemde ‘Zondag Anders’ diensten van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder.

Zondag 27 september staat centraal wat leden graag meenemen in hun rugzak ‘onderweg in het leven’. Plaats van handeling: de Sint-Annakapel aan de Broederweg in Kampen. Welkom rond 10.00 uur; start dienst om 10.15 uur.

Bezinnen
‘In de Zondag Anders bijeenkomsten bezinnen we en vieren we buiten de grenzen van één expliciete levens- of geloofsovertuiging’, vertelt voorganger Anneke van der Velde. ‘Dit jaar is het thema van ons kerkelijk jaar ‘Onderweg’. We hebben de startdienst gehad, en de eerste activiteiten zijn gestart. Tijd om eens wat nader in te zoomen op ons persoonlijk ‘onderweg zijn in het leven’, en van elkaar te horen wat belangrijk is op onze levensreis. Wat vind je noodzakelijk om in je rugzak mee te nemen? Dit kunnen mooie religieuze teksten zijn, of poëzie, of muziek, of kunst. Misschien zijn het liederen, herinneringen, of foto’s van je geliefden. Maar het kunnen ook waarden zijn als moed, durf, of humor. Kortom: wat is voor jou noodzakelijk om je levensreis goed te kunnen afleggen?’ Anneke heeft leden uitgenodigd zijn of haar rugzak even open te doen, en anderen mee te laten kijken naar de inhoud. ‘Niet wat je tot last is, maar vooral wat je gaande houdt.’

Geen echte kerkdienst
De Zondag Anders diensten zijn ‘geen kerkdiensten waarbij het geloof voorop staat, maar momenten van bezinning waarbij het draait om onszelf en onze eigen ervaring’, vertelt Anneke. Kerkdiensten die niet echt de naam ‘kerkdienst’ mogen dragen omdat ze ervoor waakt om teveel verwijzingen naar ‘God’, ‘Jezus’ en ‘geloof’ te maken. ‘Doorgaans zijn er veel ‘nieuwe gezichten’ die uit nieuwsgierigheid de Zondag Anders dienst komen bijwonen. Mensen die – zo vertellen ze na afloop – vroeger andere kerkdiensten bij andere gemeenten hebben bijgewoond, maar zich binnen die kerk nu niet langer thuis voelen.’ Voor de zang gaan we luisteren naar Henk Jans en Chaja Wonsoff.

Iedereen is welkom om zondag 27 september deze dienst bij te wonen. De inloop is rond 10.00 uur; de dienst begint om 10.15 uur in de Sint-Annakapel aan de Broederweg in Kampen. Omdat we binnen de kerk de RIVM-maatregelen rondom corona hanteren, is het van belang om je van te voren wel aan te melden voor de dienst. Dat kan door het secretariaat een mailtje te sturen: [email protected]

Meer over de vrijzinnigen
Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst. Een houding waarin zij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. Ze gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. ‘We zijn benieuwd en geïnteresseerd naar het levensverhaal van de ander, van u. Dat moet de basis zijn voor een gedachtenuitwisseling over ieders individuele levenspad en de steun die we elkaar kunnen geven op de zoektocht. Het betekent vooral dat we proberen goed te leven, samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving.’ Meer weten? Kijk op www.vrijzinnigkampen.nl.