Het college van burgemeester en wethouders heeft in goed overleg met het basisonderwijs vandaag besloten de regeling voor noodopvang te verruimen voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Het gaat hier om gezinnen die door de coronamaatregelen dusdanig onder druk staan, dat er sprake is van een onveilige thuissituatie.

Niet alle gezinnen hebben de draagkracht om 24 uur per dag samen te zijn. Het gaat om gezinnen die dusdanig uit evenwicht raken dat de basisverzorging en emotionele en fysieke veiligheid van kinderen onder grote druk komen te staan. Bijvoorbeeld door (sociaal)psychische problemen.

De huidige richtlijn, dat alleen kinderen van ouders die een cruciaal beroep uitoefenen terecht kunnen op school of kinderopvang, wordt hiermee uitgebreid.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Het blijkt dat door de coronamaatregelen een kleine groep extra hulp nodig heeft. We hebben daarom in samenwerking met het basisonderwijs dit afwegingskader voor noodopvang gemaakt. Kinderen in een onveilige thuissituatie krijgen hiermee de extra hulp die op dit moment voor een kleine groep hard nodig is.”

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het onderwijs bekijken samen de mogelijkheden voor (tijdelijke) noodopvang als er sprake is van een onveilige thuissituatie. Dit kan bij school zijn of op een andere passende plek.

Voor een deel zijn de gezinnen al in beeld bij het CJG. Zij hebben het contact met de betreffende gezinnen en daarnaast houdt het CJG de regie op signalen die vanuit ouders, scholen of vanuit het CJG zelf binnenkomen.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.