Jacob van Deventer kwam vijf eeuwen geleden ter wereld in huidige schoenmakerij Bolinde

Oudestraat 190Oudestraat 190. Zo maar een winkel benedenstrooms. Als de fraaie etalage niet de aandacht trekt, loop je er makkelijk aan voorbij. Maar achter die muren is omstreeks 1500 een beroemd kaartenmaker geboren. Afgelopen vrijdag 5 juni is er een informatiebord in de etalage gehangen over Jacob van Deventer. Hij ontwikkelde zich tot een vakman in cartografie en landmeetkunde. Een verre voorloper van zijn huidige geroemde cartografische stadsgenoot Jan Schilder. Jacob’s geboortehuis kent veel monumentale elementen al zijn die grotendeels verborgen door de huidige bewoners.

Willem en Wil Bolinde runnen sinds 2003 hun schoenmakerij aan de Oudestraat 190. Daarvoor zaten ze in het tegenoverliggende pand, daarvoor vijf jaar in Zwolle en oorspronkelijk is het schoenmakersechtpaar afkomstig uit Amsterdam. Toen ze Oudestraat 190 kochten, was vanaf het begin Monumentenzorg betrokken bij de gewenste en benodigde verbouwing. Tijdens het archeologisch onderzoek werden er sporen uit 1300 gevonden. Er zijn nog diverse oude elementen aanwezig, zoals een sleutelstuk (sierlijke console), een sporenkap op zolder en een oude balklaag op de begane grond. Dit alles is zorgvuldig bewaard maar verstopt achter gipsen muren en plafonds.

stadsplattegrond van Campen
bron: Monumenten Te Kampen

Ruim twee jaar geleden kwam Cor Adema, warm pleitbezorger van de Kamper historie, naar de schoenmakerij en vertelde het echtpaar over de grote, doch bij het grote publiek onbekende, cartograaf die in hun huis geboren is. Op vijfjarige leeftijd vertrok Jacob van Deventer echter uit Kampen omdat zijn ongetrouwde moeder een man uit Deventer aan de haak had geslagen. Toen Jacob aan de universiteit in Leuven ging studeren, bleek hij breed getalenteerd en geïnteresseerd. Uiteindelijk koos hij voor landmeetkunde en cartografie. Op deze gebieden verrichtte hij baanbrekend werk doch vooral voor keizer Karel V. In de aanloop naar de Tachtigjarige Oorlog werden de professionele kaarten van Jacob tot militair geheim bestempeld waardoor zijn zeer vakkundig werk pas later naar buiten kwam.

monumentinformatiebordje
klik aan voor uitvergroting

Het bordje, dat in de etalage van de schoenmakerij is gehangen, is het 51e bordje uit een serie van de Lionsclub dat de titel draagt ”Sporen langs de IJssel”. President Lionsclub Kampen Dik van der Leeden kwam het bordje vrijdag overhandigen in bijzijn van Cor Adema en geschiedenisleraar Van Dijk. Het informatiebordje legt in de tekst als eerste een leuke link met de huidige schoenmakerij. Wil Bolinde speurt nog wel eens rond met een metaaldetector en heeft zo diverse kleine schatten ontdekt. In de lange gang naar achteren, waarvan het voorste deel is doorbroken voor de winkel, heeft ze in één gipsen muur als het ware een etalage gemaakt waarin het historische kleinood is uitgestald. Onderwijl groeit de serie ”Sporen langs de IJssel” verder. Een volgend informatiebord is in ontwikkeling en zal meer vertellen over de beroemde Kampenaar Hendrik Avercamp.
Oudestraat 190

Zie ook:
Kampenaar Jan Schilder koninklijk onderscheiden
Lionsclub organiseert IJsselverhalen op de pedalen”
Het leven en werk van Jacob van Deventer

Delen en reageren met je facebook account