Opvang voor 72 uur in sporthal De Reeve

De gemeente Kampen heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) toegezegd bereid te zijn om opnieuw voor 72 uur crisisopvang te bieden van vrijdag 4 tot en met maandag 7 december (Sinterklaasweekend). Kampen is in de regio IJsselland nu weer als eerste in beeld om crisisopvang te realiseren.

De vluchtelingenstroom in Nederland neemt nog steeds toe, waardoor behoefte aan crisisopvang nog altijd groot is. De gemeenten in de regio IJsselland hebben afspraken gemaakt over de verdeling van de crisisopvang in de regio. Veel gemeenten, waaronder gemeente Kampen, hebben al tijdelijke crisisopvang geboden. Om humanitaire redenen neemt gemeente Kampen opnieuw haar verantwoordelijk om in de crisisopvang te voorzien. Hiermee geeft zij invulling aan het beroep, dat op de gemeenten gedaan wordt. Het is op dit moment nog niet bekend of het COA gebruik maakt van dit aanbod.

Eind oktober is de crisisopvang in Sporthal De Reeve goed verlopen. Om die reden is besloten om weer van deze locatie gebruik te maken. De locatie kan in korte tijd ingericht worden voor crisisopvang en de meeste voorzieningen zijn hier al aanwezig. Er is gekozen voor het Sinterklaasweekend, omdat de sporthal dan minder gebruikt wordt door sportclubs en -verenigingen.

Omwonenden en bedrijven in de omgeving van sporthal De Reeve zijn vanmiddag per brief geïnformeerd over de mogelijke crisisopvang. Ook de gebruikers van De Reeve zijn op de hoogte gesteld. Mocht het COA een beroep op de gemeente doen om vluchtelingen op te vangen,dan worden omwonenden, bedrijven en gebruikers van de sporthal geïnformeerd.

Vluchtelingen

Delen en reageren met je facebook account

4 REACTIES

Comments are closed.