Steeds meer bedrijven, instanties, kerken en gemeentes hijsen de regenboogvlag om stelling te nemen tegen de zogenaamde Nashville-verklaring. 

In de gemeente Kampen heeft onder andere de gereformeerde PKN kerk de Bron in IJsselmuiden de vlag gehesen. Beent Keulen, voorzitter kerkenraad PKN kerk de Bron IJsselmuiden: “We willen hiermee een kort statement maken richting de Nashville-verklaring. Als protest en onze solidariteit te tonen aan de homo-emancipatie, een gelijke behandeling van de LHBT’ers. Iedereen moet zich zelf kunnen zijn.”

In de Nashville-verklaring, die de afgelopen dagen veel stof deed opwaaien en zwaar wordt bekritiseerd, word homoseksualiteit en transgender-zijn zwaar veroordeeld en staan diverse Bijbelse citaten met betrekking tot seksualiteit. Onze redactie benaderde enkele kopstukken uit de lokale politiek voor een reactie met de vraag: “Moet de gemeente Kampen de regenboogvlag hijsen om stelling te nemen tegen de Nashville-verklaring?”

Gerben Wijnja – D66
“Die rare Nashville-verklaring is onbarmhartig en kwetsend. Zeker voor mensen die lid zijn van een kerkgemeenschap en zelf de worsteling hebben moeten doormaken om uit de kast te komen of een naaste hebben die die strijd heeft moeten voeren.
En dan vind ik het werkelijk hartverwarmend om te zien hoe mensen zich keren tegen die lelijke Nashville-verklaring. En dat is de ironie: deze onbarmhartige Nashvillers hebben het tegendeel bereikt van wat ze wilden. Massaal geeft Nederland steun aan onze LHBT-ers. Ik vind dat geweldig. Goed om in Kampen te laten zien dat je mag zijn wie je bent.”

Marieke Spijkerman – VVD
Het zou een goed en duidelijk signaal zijn van de gemeente en het stadsbestuur om de regenboogvlag te hijsen. Om de mensen een hart onder de riem te steken en om aan alle mensen in onze gemeente te tonen dat je er mag zijn, ongeacht wie of wat je bent en van wie je houdt. Omarm de vrijheid. Omarm de liefde.

Richard Boddeus – Kampen sociaal
De gemeente Kampen moet absoluut stelling nemen tegen de Nashville-verklaring. De vlag kan een ondersteuning zijn, al zit het probleem natuurlijk veel dieper geworteld. Ik vind dat de gemeente krachtig stelling moet nemen tegen het pamflet. Persoonlijk verwerp ik de gedachte achter de Nashville-verklaring!

Nieke Jansen – GroenLinks
De Nashville-verklaring zegt eigenlijk dat je alleen als hetero mag zijn wie je bent. Ik was met stomheid geslagen toen ik het las; de ondertekenaars sluiten mensen uit of maken hen tweederangs. Volgens mij botst dat met artikel 1 van de Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie (.) op welke grond dan ook is niet toegestaan.” Dus: houd van wie je wilt houden, trouw met wie je trouwen wilt, leef je leven in ons vrije land. Kampen hijst op 11 oktober de regenboogvlag. De Nashville-verklaring laat weer zien hoe zinvol en nodig dat is. Ook nu.

Janita Tabak – PVDA
Het is symboliek – “Ik zou liever zien dat de gemeente kampen in gesprek gaat met de kerken in kampen om zich aan te sluiten bij wijdekerken.nl  Ik zou liever zien dat de gemeente Kampen dat doet dan het hijsen van een vlag al heb ik daar helemaal geen bezwaar tegen.”

Hardy Wellenberg – CDA
Net zoals het publiceren en ondertekenen van een verklaring waarvan men weet dat die heel veel stof zal doen opwaaien, vind ik het hijsen van een regenboogvlag door de overheid niet het meest geëigende middel om stelling te nemen tegen de opvattingen over huwelijk en seksualiteit zoals die in de Nashville-verklaring worden beschreven. Ik vind het ook niet aan de gemeentelijke overheid om daar op een dergelijke manier stelling tegen te nemen . Verder verwijs ik voor mijn opvatting over de inhoud van de Nashville-verklaring naar het standpunt van CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom, waarin ik mij volledig kan vinden. Deze discussie hoort binnen de kerken thuis en dient met wederzijds respect voor elkaars standpunten te worden gevoerd in plaats van dat men elkaar met in beton gegoten verklaringen om de oren blijft slaan. De kerken in de volle breedte van christelijk Nederland zijn geenszins gebaat bij de wijze waarop deze discussie op dit moment naar aanleiding van het verschijnen van de Nashville-verklaring binnen de kerken, maar ook met de rest van de samenleving wordt gevoerd. Het wakkert slechts een klimaat van polarisatie, tweespalt en groeiende tegenstellingen aan en dat is heilloos voor zowel kerk als samenleving.

Jan Willem Schutte – ChristenUnie
Ik vind het jammer dat tegenstellingen in de samenleving worden aangewakkerd door de Nashville-verklaring. Persoonlijk kan ik dit ook niet begrijpen, vanuit mijn geloof en liefde voor Jezus Christus mag een ieder, ongeacht zijn afkomst, geloof of geaardheid, zichzelf zijn. Normaal gesproken is voor mij het hijsen van de regenboogvlag een signaal dat mensen die homo of transgender zijn voorrang krijgen, ik vind, door dat we ons laten horen, een tegengeluid af kunnen geven.

Klaas van den Bosch – SGP
Het huwelijk is door God zelf ingesteld en bedoeld als een levenslange verbintenis tussen man en vrouw. De SGP-fractie is altijd duidelijk geweest: Dit is onze visie op het huwelijk. Aan dit ideaal houden we vast, met als norm het Woord van God.
De Nashville-verklaring heeft de afgelopen dagen veel beroering gegeven. Deze verklaring is een stuk tekst met een stevig theologisch karakter. De internationale kerken bedoelen hiermee om hun standpunt duidelijk te maken over het huwelijk. Wat de SGP Kampen betreft, is het nu niet aan de politiek om over die verklaring een opvatting te hebben.
Wel vinden we het belangrijk om oog te hebben voor LHBT-ers, die worstelen met gevoelens van eenzaamheid of andere problemen die rondom hun geaardheid ervaren worden. Met hen leven en bidden we mee.
Discriminatie is in ons land verboden. Daar staan we van harte achter. In de praktische toepassing betekent dit voor ons vooral dat iedereen een respectvolle bejegening verdient en dat er opgetreden moet worden tegen discriminatie.
Het is echter niet de taak van de overheid om eenzijdig opvatting te kiezen in een specifieke doelgroep. We zijn om al deze redenen geen voorstander van het ophangen van de regenboogvlag. We zijn blij met de nationale driekleur en vinden het een goede zaak dat deze in onze raadszaal te vinden is. Die staat voor heel onze natie, voor onze vrijheid en voor de vrijheden uit artikel 1 van onze Grondwet.

Red – Uiteraard hebben wij ook de overige fracties benaderd, deze hebben er voor gekozen op dit moment nog niet te willen reageren. Mocht dit nog gebeuren dan plaatsen we deze reacties er natuurlijk bij..

[yop_poll id=”8″]

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.

2 REACTIES

  1. Nee is niet nodig om dat als gemeente te doen. Op die manier stoot je je burgers voor het hoofd die het er niet mee eens zijn.
    Of je moet de vlag halfstok hangen… dan hou je beide partijen tevreden misschien

  2. Er is toch een scheiding van kerk en staat. Links en neo-liberaal schermen er altijd mee. Het gaat om een theologisch stuk. Daar heeft de gemeente niks mee te maken. Geen regenboogvlag dus…

Comments are closed.