Vanavond vond bij het Stadhuis vlak voor de vergadering commissie inwoners een manifestatie plaats. Reden hiervoor was dat de Gemeente fors wil bezuinigen op subsidies voor maatschappelijk organisaties in Kampen.

Stichting WijZ welzijn en Maatschappelijk Werk De Kern worden hard getroffen. Zij hebben samen ongeveer zevenduizend cliënten en deelnemers in de gemeente. Eén op de tien mensen maakt dus gebruik van één of beide organisaties.  Bijvoorbeeld hulp bij financiële problemen, mantelzorgondersteuning, de vervoersdienst of het jongerenwerk in The Take. Daarbij wordt ook veel samengewerkt met organisaties en instanties.
Volgens de gemeente zijn zij in gesprek met hen want zij willen dat er een keuze wordt gemaakt over welke taken niet meer te hoeven worden uitgevoerd in 2021.

In een persbericht zegt de organisatie echter dat er onvoldoende overleg hierover is geweest. Regiomanager Jan Toonen: “een chaotische gang van zaken. “Als we dit zonder gezond verstand lukraak uitvoeren, dan creëer je chaos over de ruggen van de mensen en gezinnen in de gemeente,”  Er is niet doorgerekend of de bezuinigingen wel effect hebben. “Domweg bezuinigen zonder plan zal leiden tot veel hogere kosten voor de gemeente. De gemeente Kampen rekent de samenleving arm”.

Lees Hier het volledige persbericht.

Beëindiging subsidie onafhankelijke cliënt ondersteuning
Ook MEE IJsseloevers wordt zwaar getroffen. De inwoners kunnen nu bij MEE terecht voor (gratis) onafhankelijke cliëntondersteuning. De gemeente heeft onderzocht wat de effecten zijn wanneer zij minder of geen diensten bij MEE zou afnemen en hoe MEE deze taken uitvoert. De uitkomst van dat onderzoek gaf aanleiding tot het advies om volledig te stoppen met MEE en de onafhankelijke cliëntondersteuning via een andere organisatie te subsidiëren. Gekeken wordt bij welke organisaties de inwoners terecht kunnen voor een onafhankelijk advies. Per saldo bezuinigt de gemeente hiermee € 158.192,-.

De organisatie maakt zich zorgen over de voortgang van alle activiteiten en deskundigheid van MEE rondom kwetsbare inwoners omdat de subsidie wordt stopgezet. Zij gaan ook hierover in gesprek met de gemeente.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.