Een 28-jarige man is deze week veroordeeld tot een boete van 400 euro voor de mishandeling van een man in een café tijdens Sail Kampen. Hij stompte het slachtoffer tegen zijn hoofd. De rechtbank rekent de man aan dat van hem als politieagent, hoewel hij op dat moment niet in functie was, verwacht mag worden dat hij weet hoe hij moet handelen in een dergelijke situatie.

Tijdens de festiviteiten van Sail Kampen op zondag 1 april had de man in een horeca-gelegenheid het slachtoffer meermalen geslagen met zijn vuist op de linkerkant van zijn gezicht.
De verklaring van de man luidt dat hij naar huis wilde gaan en dat hij nog naar binnen liep om zijn vriendin op te halen. Hij kwam toen de jongens tegen die eerder op de avond hadden geprobeerd een fles Bacardi af te pakken die aan hem en zijn groep toebehoorde. Hij werd toen door een van die jongens bij de jas gepakt, waarna hij één of twee klappen heeft gegeven om zich daartegen te verdedigen.

Onder andere uit camerabeelden blijkt dat de man slechts ongeveer 30 seconden binnen is geweest, hetgeen wijst op een gerichte actie van verdachte.
De rechtbank concludeert, mede hierdoor, dat het de man zelf is geweest, die van buitenkomende in het café op het slachtoffer is afgekomen en vervolgens de confrontatie is aangegaan door hem in het gezicht te stompen. Er kan dus vastgesteld worden dat er geen sprake was van noodweer.

De man had volgens de rechtbank, als getraind politieagent, die vaker onder hectische omstandigheden gepast moet optreden, anders moeten handelen. Dat geldt ook voor het moment dat hij weer naar buiten ging en trachtte vluchtend te ontkomen aan de situatie. De wijze van bejegening richting zijn eigen collegae politieagenten bij het opmaken van de processen-verbaal, acht de rechtbank een politieagent, al is het buiten functie, onwaardig.

De rechtbank neemt bij de strafoplegging in aanmerking dat verdachte een blanco strafblad heeft. Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat een geldboete van € 400,- passend en geboden is.

- Advertentie ToLocal -