Stichting Ont-moet heeft woensdagavond 28 augustus een gespreksavond voor en over LHBT+ georganiseerd, waar mensen uit de LHBT-doelgroep elkaar konden ontmoeten en met elkaar in gesprek gingen. LHBT-ers leven, ook in Kampen vaak lang een schijnleven, voordat zij uit de kast komen en komen daarna vaak in een isolement terecht, omdat het in hun omgeving vaak ontbreekt aan kennis en meevoelen in de strijdwaarmee die coming-out vaak gepaard gaat..

Doel van de gespreksavond was, om te bepalen wat de deelnemers willen bereiken. Om dat te bepalen werd elke deelnemer gevraagd op te schrijven wat zijn of haar persoonlijke doel is. Deze doelen werden gebundeld en daar zijn een viertal aandachtspunten uit voort gekomen.
Allereerst wil men graag bewustwording creëren. In de maatschappij en met name binnen kerkgemeenschappen is acceptatie en bewustwording nogal een ding.
Ten tweede wordt veiligheid genoemd. Ieder mens moet zich, ongeacht wie hij/zij ook is, of wil zijn, veilig kunnen voelen.

Ook moeten vooroordelen worden bestreden en wil de groep graag een noodnummer (soort van Korrelatie) in het leven roepen, waar men terecht kan met vragen, of hulp, bij het “uit de kast komen”.
De groep wil graag kerken en de politiek gaan benaderen, om hun idealen te realiseren. Kampen-regenbooggemeente zal een goede stap kunnen zijn. Voorman Gert Zomer wil donderdagavond 5 september gaan inspreken bij het raadsspreekuur.

De volgende gespreksavond is woensdag 25 september is de Stadsgehoorzaal om 20.00 uur. Inloop met koffie vanaf 19.30 uur.

 

- Advertentie ToLocal -