Kringloop Kampen is al jaren in de gemeente Kampen een van de officiële inzamelaars van textiel en kleding. Als enige in Kampen haalt de Kringloop de kleding in combinatie met metaal volgens een vast rooster maandelijks huis-aan huis op. In de gemeentelijke afvalkalender zijn die ophaaldagen dit jaar niet terug te vinden. De Kringloop merkt dat dit veel onduidelijkheid schept en als een gemis wordt ervaren. Daarom heeft Kringloop Kampen afgelopen week de nieuwe jaarroosters voor het halen van textiel en klein metaal op de eigen website gepubliceerd (www.kringloopkampen.nl). Door op uw wijk te klikken weet u precies wanneer u kleding en metaal aan de weg kunt zetten.

Als extra ondersteuning worden de ophaaldagen ook via Facebook wijkgericht onder de aandacht gebracht. Voor de mensen die online niet actief zijn, wordt voorlopig wekelijks in een advertentie in weekblad De Brug aangekondigd waar en wanneer de Kringloopbus de kleding en het metaal komt halen. “Je kunt de datums wanneer we langskomen zo eigenlijk niet missen”, vertelt Gertjan Prins, afdelingshoofd van de brenglocatie van de kringloop aan de Dieselstraat in Kampen. Kleding en metaal zijn belangrijke grondstoffen die zich uitstekend lenen voor hergebruik. Met het inzamelen van kleding, metaal, maar ook vele andere producten die zich prima laten hergebruiken, levert Kringloop Kampen als niet-gesubsidieerd, zelfstandig bedrijf een forse bijdrage aan een verduurzaming van Kampen. Jaarlijks worden op deze manier niet alleen vele tonnen afval bespaard, maar ook de lokale en sociaal betrokken werkgelegenheid bevorderd.

- Advertentie ToLocal -