De corona crisis heeft hard toegeslagen binnen alle geledingen van de samenleving. Ook de kerken ontkomen hier niet aan. Het organiseren van een kerkdienst met aanwezigheid van de gemeente is op geen enkele manier mogelijk. Met de nodige creativiteit wordt er getracht om de leden van de kerk op zondag toch een kerkdienst te kunnen aanbieden. 

Zo gebeurt dat ook bij de Nederlands Gereformeerde kerk aan de Broederweg. Op 15 maart werden voor de eerste maal de kerkdiensten afgelast. Een ongekende situatie die zich zelfs in de oorlogsjaren niet heeft voorgedaan.

Na de eerste persconferentie van premier Rutte waar nog gesproken werd over bijeenkomsten tot 100 personen was al duidelijk dat er op die manier geen dienst georganiseerd zou kunnen gaan worden. Die eerste zondag werd er nog geen alternatief aangeboden, en werden de kerkleden doorverwezen naar uitzendingen op de televisie. Toen al heel snel bleek dat deze situatie in elk geval weken zou gaan duren werd er al snel gedacht aan een alternatief. Een bij elkaar geroepen crisisteam bekeek de mogelijkheden en er werd besloten om wel een kerkdienst uit te gaan zenden, en deze via YouTube live vertoond zou gaan worden. Wel zou het team van medewerkers aan de dienst zo klein mogelijk moeten zijn.

Als koster van de kerk heb ik de beschikking over vele geluidsopnames, die van 2019 en begin 2020 waren in elk geval nog beschikbaar, en het idee was om die te gaan gebruiken voor de liederen die tijdens de dienst gezongen gaan worden. Het voordeel is dat je dan geen muzikanten nodig hebt, en er ook nog samenzang te horen is, dat zorgt toch voor verbondenheid.

De schriftlezing, het kindermoment, en verhalen van gemeenteleden worden opgenomen en in de uitzending gemonteerd. De kerk heeft het geluk om in de persoon van Martin Fiks over een professionele cameraman te beschikken, en als koster van de kerk zorg ik er zelf voor dat alles technisch in elkaar gezet wordt. Met daarbij de bijdrage van de predikant, die ’s zondags wel live gaat, en de aanwezigheid van een ouderling die ook gedeeltes voor zijn/haar rekening neemt wordt de hele dienst samengesteld.

Het is situatie die nog wel enkele weken, en wellicht zelfs maanden zo door zou kunnen gaan en het vergt veel creativiteit en inzet om e.e.a. telkens in te gaan vullen, maar het lukt tot nu toe best. De live uitzending van de kerkdienst is elke zondag om 10.00 uur, vanaf 3 mei wordt dat 9.30 uur

Ook voor het overige kerkelijke werk is deze crisis een tijd van improviseren en bedenken hoe het werk in de kerk kan worden vormgegeven. Predikanten en pastorale bezoekers kunnen niet op huisbezoek. Dus zijn er veel telefonische contacten en wordt er gebruik gemaakt van middelen als Zoom en Skype.

Voor het houden van kerkelijke vergaderingen is het kerkelijk gebouw de Regenboog in de Broederweg ook gesloten. Deze vergaderingen worden ook via de digitale weg gevoerd.

De deuren zijn nog wel geopend voor de inzameling van de voedselbank. Dat loopt tot nu toe prima, wekelijks kunnen er weer enkele volle kratten door de vrijwilligers van de voedselbank worden afgehaald. Het is een simpel te organiseren hulp aan deze organisatie. De deuren van de Regenboog zijn elke maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 18.00, en men weet de weg al te vinden. Ook enkele ondernemers hebben hier al spullen ingeleverd, dan staan er zomaar een aantal flesjes Fristi of Cola in de kratten, en dan zie je dat dit niet uit een huishouden komt. Ook hygiënische artikelen zoals zeep, shampoo en wasmiddelen worden ingeleverd. Een mooie actie waarmee mensen geholpen kunnen worden die het hard nodig hebben in deze tijd.

Joop van Dijk

 

 

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.