Theo kump net weerumme van de Kamper Uut Dag, alsof d’r in de buurt gien stukkien keeze te koop is, maar veuruut maar. Et is net alsof ie bi’j de keupersmelters weg kump en zit ie al gow met een kletsnat duukien in de nekke. Die zegt niet gow det et warm is, klaagn dut ie niet, maar et kolde láppien wurd dankbaar in hontvangst ‘eneumn. Een paar glaazn water en een zjuzjubus, want zolt ej skienbaar ook neudig aj veule transpizweetn.

Et verwonderd mien det d’r zo bitter weinig kienders met een pettien of ‘uudtien buutn loopm. Let wel, scootmobielers wurdn ondanks et bietien wind det ze vangn, ook niet van zunnesteek verskeunt. Maar ja, ie kunn oe d’r niet mee bemuujn en zeggn: ‘woar ej oe pette?’ ….kuj niet maakn.

In de buurt oldn wi’j menander en veural de bejoardn en mega-bejoardn in de smiezn, desnoods eem een bellegien aj niet in oe skurt over de stroate willen goan. En kiek uut woar ie met oe ‘undtien loopn. Overal woar de zunne op stiet is et gluuind ‘iete. Maakt em de kop maar eempies nat veurdaj noar buutn goan en loat de bal maar thuus. Ie markn an onze Timie wel det ie langerder slup en net als wi’j een middagduttien neudig ef. Buutn een paar bákkies water veur de veugelties, want die kunn d’r niet altied bi’j.
Weet ie, et kan mien niet skeeln wat of ze zeggn over oe warm et mut weezn en bliemm veurdet……bla bla bla. Veur mien is dit een ‘ittegolf, kloar. Mien skiet van alles te binnen, ‘oe als wi’j d’r vrogger mee umme gungn. Now muj weetn det mien mo smurns nooit in de nachtponne noar beneedn kwam niet. Nee, zi’j was, als vrouw van de boas, altied netties an’ekleed en ‘ekamd. In d’ene ‘and de telefoon en in d’andere stikem de nachtsspiegel met een duukien d’r overene, maar zi’j was netties.

Et is wel ies mis ‘egoan eur, toen d’r van die plastiekn rándties an de trappe bevestigd wier. Moeders ad gien petoffels an, maar een elegant skuugien met een ákkien. De pumps. Et lawaai was dusdoanig daj metene weetn, oh rododendrons, doar giet ze. Van boomm noar beneedn, over de kop als een duukelaartien en doar lag ze lankuut in de gang. Als een mense vluukt weet ie wel, ‘aha, doar zit nog leem in’ en gelukkig ef ze niks ‘ebreukn.
De stakkerd ad de telefoonkabels um de nekke. De po was leeg en teegn de keukndeur tot stilstand ‘ekoom. Niet det zi’j mos lippn, maar dreuge kon zi’j’t niet oln. Onze bezurgde papa skriwn van ‘mien gold mien gold’ maar et was niet duudelik of ie onze mo, of d’uutvindink van Alexander Bell beduuldn. Disse ad himmers ongeveer de zelfde status als et ‘uidige mebieltien. Afijn, vanof die dag wiern de taakn anders verdeeld.
Als d’r een ‘ittegolf was, ad zi’j alle raamn zurgvuldig met krantepepier dicht ‘eplakt. Zi’j lag op de boek in de dirretoir op de kolde tegels met een nat wázzándtien in de nekke. Achter op de plase ad zi’j alvast de teil vol loatn loopm, zodet wi’j d’r noa skool meteen in kondn springn met allenig een onderbruukien. ‘Et is een straf jongens’ zeeg zi’j dan, al wist ik niet woarumme det mense now ‘estraft mos wurdn en deur wie? Wi’j kienders en de katte waarn toch al straf genog?

Met de blik van Kniertien skeldn zi’j de lucht in van ‘Keuperen Ploert’, nog wel op de zunne die zo lange op zich ad loatn wachtn. Een veurpruufien van d’ölle, woarin wi’j deur zowel de pastoor als de dominee al van een plekkien verzekerd waarn. Ik zag d’r eerlijk ‘ezegd wel teegn op. En sinds de leste paar daagn nog vuule meer.
Et is wel wat bezunders aj een record breekn, nog sneller zwemmen of fietsn, maar temperatuurn van over de 40 groadn ‘oev ie echt niet trots op te weezn. Opwarming van d’eerde is een feit. Wi’j mun zuuunig weezn met water, maar ook et spoor en de bruggen spruujn. Now, ik bin gien weervrouwe maar de warmte zal wel met een vörse donderbui ‘ebreukn wurdn en verkoeling brengn. Nog eem volloln mensn, nog een paar daagn klotsnde hoksels en dan nemp et of.

Now, de mazzel èh. Ik spreek oe.
Oe Siep.

Een aantal lezers hebben onze redactie benaderd met de vraag wat de genoemde zjuzjubus is, onze Siep weet ons te melden dat het hier gaat om Jujubes, oud-Hollandse zoute drop.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.