Boerin Irene Bruins’ ‘DOEMEE Dialoog Diner’: Melkveebedrijf dient als kenniscentrum voor KAMPEN, 9 september 2020 –  Tijdens het ‘DOEMEE Dialoog Diner’ ontving boerin en diëtiste Irene Prinsen-Bruins uit Kampen twaalf zeer diverse gasten op haar bedrijf. Tijdens het diner gingen diëtisten, coaches, hoogleraren, een kunstenares en ondernemers met elkaar in gesprek over hoe je een duurzaam melkveebedrijf en bewustwording rondom eten en gezondheid, kunt koppelen in één bedrijf. Irene’s ambities om van haar huidige boerenerf een Agro, Food en Health centrum te maken stonden centraal tijdens het diner. Wees je bewust van wat er in de maatschappij speelt, luidde de voornaamste conclusie, en maak de beleving van duurzaam en gezond eten daadwerkelijk beschikbaar voor de consument.

Erf-1, het bedrijf waar Irene nu nog samen met haar ouders boert en zuivel verwerkt, biedt een prachtige historisch plek. De eigen melk verwerken ze tot prachtige dagverse zuivel en kaas. De vraag  van Irene aan haar tafelgenoten was: ‘Hoe kan ik vanuit mijn duurzame melkvee- en zuivelbedrijf een toekomstbestendige verbinding maken tussen Agro, Food en Health ?’ Deze vraag stond centraal tijdens het DOEMEE Dialoog Diner. De diverse belanghebbenden gingen in gesprek over de kansen die zij zagen en de mogelijkheden die de mooie plek biedt. En hoe gezondheid en bewustwording gekoppeld kon worden aan het bestaande duurzame bedrijf.

Een plek om te leren over gezondheid en duurzaamheid

Deelnemers waren helder: ERF-1 biedt een prachtige plek voor bewustwording. Het bedrijf nodigt uit om meer bewust te kijken naar de herkomst van je eten, en laat zien hoe gezonde bodem, gezonde koeien én gezond en duurzaam voedsel met elkaar verbonden zijn. Een nieuw bedrijfsconcept moet daarop aansluiten én voortborduren op de actualiteit en behoeften vanuit de maatschappij. Ook de aanwezige onderzoekers van Wageningen UR wilden mee zoeken hoe gezondheid en bewustwording op het bedrijf concreet kan worden gemaakt.  Samen gaan ontdekken hoe je een plek creëert om te leren over duurzaam, verstandig en gezond eten. Zo’n plek is aantrekkelijk voor de consument en maatschappij. Uit het gesprek bleek dat wanneer je bewustwording wilt creëren bij de consument, beleving en kennis hand in hand gaan. Dat vraagt dus ook om kennis wat de consument die je nu al bereikt belangrijk vindt.

Samenwerking biedt nieuwe oplossingen

De uitdaging is, hoe brengen we die gezondheids- en duurzaamheidsbeleving bij de consument? Een aantal voorwaarden zijn genoemd. Zo moet je rekening houden met gezondheidslabelsystemen en regelgeving. Daarnaast moet ook beleving en bewustwording financieel wel iets opleveren voor de melkveehouder. Daarvoor wordt gezocht naar klanten die deze missie onderschrijven. Genoemd werden de zorgverzekeraars, opleidingsprogramma’s voor zorgverleners. Ook werd gesproken over de mogelijkheid van ERF-1 als proeftuin voor duurzame agro-diëtiek, waarin ook het onderzoek participeert. Na afloop van het diner maakten de deelnemers concrete afspraken met elkaar en namen zij nieuwe inzichten mee die ze ook in hun eigen bedrijf kunnen toepassen.

Duurzame zuivelsector uitgelicht

Voor de deelnemers was het helder: duurzame melkveehouderij, en een duurzaam en gezond dieet gaan hand in hand. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor het bedrijf van Irene.

De NZO brengt, als onderdeel van een Europese campagne, goede voorbeelden naar voren van melkveehouders die erin slagen om op dit gebied positieve resultaten te boeken, om daarmee anderen te inspireren en concrete handvatten aan te reiken. Zo laat de sector zien dat zij actief bezig is om nog duurzamer te gaan produceren om het Schijf van Vijf-dieet nóg duurzamer te maken dan het al is.

Campagne Zuivel en Klimaat

Dit dialoog diner maakt onderdeel uit van een campagne in zes Europese landen over de activiteiten van de Europese zuivelsector op om verder te verduurzamen (klimaatmaatregelen, grondgebondenheid, biodiversiteit, kringlooplandbouw etc.). Het een en ander in de context van de toenemende wereldvraag naar betaalbare, gezonde voeding. De campagne ‘European dairy on track’ loopt tot en met 2020 in Frankrijk, België, Nederland, Ierland, Noord-Ierland en Denemarken en is medegefinancierd door de Europese Commissie.

N.B. Dit is een ingezonden bericht.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.