Afgelopen jaar heeft gemeente Kampen, samen met zorgaanbieders en de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning, gezocht naar een toekomstbestendige invulling voor het bieden van huishoudelijke hulp. Dit heeft geresulteerd in een voorstel aan de gemeenteraad om per 1 juli 2018 huishoudelijke hulp op basis van resultaatgericht indiceren aan te bieden. Op 3 mei neemt de gemeenteraad hier een besluit over.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep – één van de hoogste rechters in Nederland – biedt de gemeente Kampen sinds vorig jaar hulp bij het huishouden categorie 1 (HH-1) weer aan als voorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Direct na de uitspraak van de Centrale Raad hebben gemeente en zorgaanbieders alle zeilen bijgezet om zo snel mogelijk tot een (tijdelijke) oplossing te komen die recht deed aan de uitspraak én tegelijk snel uitvoerbaar was om de continuïteit in huishoudelijke hulp te borgen. Deze aanpassing in de vorm van een maatwerkvoorziening gold voor de periode van één jaar, tot 1 juli 2017. Tegelijk is, samen met zorgaanbieders en de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning, gezocht naar een andere invulling voor het bieden van huishoudelijke hulp die ook voor de lange termijn houdbaar is.

Maatwerk
Binnen de systematiek van resultaatgericht indiceren wordt samen met de inwoner tijdens een keukentafelgesprek besproken wat iemand precies nodig heeft om een ‘schoon huis’ te krijgen. Er wordt binnen deze nieuwe werkwijze dus niet langer gedacht in uren hulp, maar in het te bereiken resultaat. Hiermee wordt de hulp zorgvuldig afgestemd op de persoonlijke behoefte en mogelijkheden: maatwerk dus.

Eibert Spaan: “Gemeenten krijgen fors minder geld van het Rijk om de zorgtaken uit te voeren. Door de zorg samen met onze zorgaanbieders op een andere manier vorm te geven, kunnen we ook in de toekomst de zorg die nodig is blijven leveren aan onze inwoners. Daarnaast zetten we in op het vergroten van de eigen kracht van inwoners door te kijken wat iemand zelf nog kan of met hulp van zijn omgeving. Zo lukt het ook om in overleg met inwoners te kiezen voor zorg die minder duur is. Uitgangspunt in Kampen is en blijft dat degene die zorg nodig heeft, deze ook ontvangt.”

Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat op 3 mei wordt de nieuwe systematiek verder ontwikkeld en vastgelegd in beleid. Vervolgens wordt met bestaande cliënten opnieuw een keukentafelgesprek gevoerd. Cliënten worden geïnformeerd over de voorgenomen wijziging.

- Advertentie ToLocal -

6 REACTIES

  1. Bezuinig eerst eens bij de gemeentehuis zelf. Er is géén waardering voor mensen in de HH en voor de mensen die het nodig hebben. Mogen ze nog wel een kopje koffie drinken of een toiletbezoek doen? Walgelijk hoe de gemeente Kampen met de hardwerkende mens omgaat.

  2. Ja, dankzij dit beleid heb ik nu niemand , die met mij boodschappen doet , ik had iemand , maar die mag het niet meer doen . Het antwoord was : Daar hebben we vrijwilligers voor. Na een brief te hebben ontvangen , moest ik maar zelf een vrijwilliger zoeken. Dus hier ben ik niet mee geholpen . Ik ben al zo beperkt door mijn gezondheid . Ik heb last van duizelingen en heb problemen met mijn voeten. Ik heb inmiddels een stoel in de keuken staan inverband met mijn duizelingen . maar ik heb nu al meer dan een half jaar geen hulp meer bij mijn boodschappen , dat deed ik 1 x in de maand , omdat ik als ik mij niet goed voelde , dat ik dan toch wat in huis had , als ik niet kon , want ik heb soms dagen , dat ik mijn deur niet uit kan , vanwege mijn duizelingen . En van mijn voeten heb ik ook behoorlijk last . Ik heb nu laarsen , maar ook croqs en op die croqs , kan ik nu al niet meer lopen, ik moet maar zien hoe ik mij red , met de zomer , kijken naar andere schoeisel , die ik wel kan dragen , in verband met mijn gezondheid . Het kost mij moeite , om mijn laarsen aan te doen . ik huis loop ik in mijn sokken , omdat ik ook al geen pantoffels meer kan hebben , vanwege mijn enkels en mijn voeten . en men denkt gewoon dat ik mij maar aanstel en men neemt mij gewoon niet serieus. Ondanks dat hulpverleners heb. Want bij de Gemeente bepalen zij ook even hoe mijn behandeling moet zijn . Terwijl mijn behandelaars hun werk wel doen.

  3. Ik werk zelf in een andere regio als Huishoudelijke hulp. Maar waarom worden de Huishoudelijke hulpen zelf niet benaderd om advies te geven over hoeveel uur zorg iemand nodig heeft? Wij zijn juist degene die bij de cliënten komen om te helpen.

  4. Sommige cliënten kunnen niet eens terugvallen op eigen omgeving. En veel kinderen, familie, vrienden, kennissen, buren etc. doen al wat ze kunnen.

  5. Tuurlijk het uiteindelijke doel is om het huis netjes en bewoonbaar te houden. Maar veel cliënten voornamelijk ouderen vinden het ook fijn als je even samen met ze een kopje koffie, thee etc. drinkt al is het maar 20 min. Veel ouderen dreigen te vereenzamen. Ik krijg ook inderdaad het gevoel dat de gemeente het werk wat we doen niet gewaardeerd word De menselijke maat gaat er op deze manier uit.

Comments are closed.