Kampen heeft een nieuwe Verordening sociaal domein. Het is de eerste verordening in Nederland die de regels uit de Participatiewet, de Wmo2015, de jeugdwet en de schuldhulpverlening samenvoegt.

De nieuwe Verordening sociaal domein is een goed instrument om, dwars door alle wetten heen, te werken vanuit de leefwereld van de inwoner. Dit heeft ook de interesse van andere gemeenten gewekt. Vandaag kwamen de wethouders van de gemeenten Montfoort en Blaricum op werkbezoek om zich door onder meer verantwoordelijk wethouder Jan Peter van der Sluis te laten informeren over het proces en de learned lessons. Inmiddels is ook de publieksversie beschikbaar. Volgende week ontvangen de partners in het sociaal domein een exemplaar van de verordening.

Het is al weer vier jaar geleden dat het sociaal domein flink werd opgeschut. Omdat de gemeente dicht bij de inwoner staat en daarom beter kan bedienen, kreeg het meer taken toebedeeld. Vooral op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulpverlening. Sindsdien werken we in de gemeente Kampen samen met alle betrokkenen in het veld aan een uitvoering die dichtbij de inwoner staat en waarbij we integraal en oplossingsgericht werken. Niet vanuit de verschillende wetten, maar vanuit de leefwereld van de persoon die een hulpvraag heeft.

Van negen naar één verordening
Om die verandering goed zichtbaar te maken, heeft de gemeente Kampen nieuwe regels vastgesteld voor het sociaal domein: de Verordening sociaal domein gemeente Kampen. In deze verordening zijn de belangrijkste gemeentelijke regels voor het sociaal domein vastgelegd. Het gaat om de regels voor werk en inkomen (Participatiewet), maatschappelijke participatie (Wmo), gezond en veilig opgroeien (Jeugdwet) en schuldhulpverlening. De regels uit deze wetten stonden tot nu toe in negen verschillende verordeningen. Door er nu één overzichtelijke set van regels van te maken, wordt het makkelijker ze te vinden. Ook zijn de wetten met elkaar in verband gebracht, waardoor integraler kan worden gewerkt. Het taalgebruik is eenvoudig gehouden, zodat het goed leesbaar is.

Niet de regels, maar de inwoner staat centraal
De nieuwe verordening helpt medewerkers van de gemeente, maar ook andere professionals om samen met de inwoner te zoeken naar de beste oplossing, zonder gebonden te zijn aan allerlei voorschriften. Hiermee kan écht maatwerk worden geboden. Niet alleen een verbetering van de dienstverlening aan de inwoners dus, maar ook een beperking van de administratieve lasten en bureaucratie. De eigen kracht van de inwoner staat hierbij nog steeds centraal. We kijken eerst wat de inwoners zelf of met hulp uit zijn/ haar omgeving kan oplossen. Wanneer dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning.

De medewerkers van de gemeente Kampen werken sinds 1 januari met deze nieuwe verordening, die geschreven werd in samenwerking met Stichting Stimulansz, kenniscentrum in het sociaal domein.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.