De fractie van Kampen Sociaal wil uitbreiding van zonnepanelen stimuleren op daken van gebouwen. Daarnaast vindt de partij dat vruchtbare landbouwgrond niet vol gezet moet worden met panelen. Dat concludeert de partij in aanloop naar de vergadering van volgende week waarin de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenkingen‘ moet afgeven over een gepland zonnepanelenpark in IJsselmuiden.

Commissielid Lenie van Asselt licht toe: ‘De energietransitie is inmiddels volop bezig, we moeten van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven. Zonnepanelen kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de gestelde doelen. Daarom moeten we zoveel als mogelijk mensen stimuleren de panelen te plaatsen op daken van woningen, kantoren en bedrijven.’

Volgende week donderdagavond moet de gemeenteraad stemmen over een de vestiging van een zonnepanelenpark voor de duur van vijfentwintig jaar, Van Asselt: ‘Omdat de wereldbevolking in toenemende mate meer behoefte heeft aan voeding en ondernemers de mogelijkheid moeten hebben om uit te breiden moeten we het tuinbouwgebied de Koekoek niet volplempen met zonnepanelen. De ruimte is schaars, de gemeente Kampen dient als een goed rentmeester met haar gronden om te gaan.’