Kampen Sociaal wil dat schoolzwemmen weer wordt ingevoerd. De partij wil met de herinvoering van het zwemonderwijs grotere groepen kinderen bereiken die anders niet op zwemles gaan. Enkele jaren geleden werd het schoolzwemmen afgeschaft wegens bezuinigingen.

Lijsttrekker Richard Boddeus van Kampen Sociaal denkt dat het herintroduceren van het schoolzwemmen kansrijk is: ‘We horen van veel mensen dat ze het belangrijk vinden dat het schoolzwemmen weer terug moet komen. Die wens spreken niet alleen Kampenaren uit, mensen in heel Nederland vinden dit van groot belang blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Het collectief aanleren van het zwemmen en de zwemvaardigheid onderhouden wordt als voornaamste reden aangevoerd om de terugkeer toe te juichen.’

Boddeus vindt dat het opnieuw invoeren van het schoolzwemmen ook om andere redenen van belang is: ‘Nu zijn er groepen kinderen die niet op zwemles gaan. In een waterrijk land als Nederland is het wel zo veilig dat mensen kunnen zwemmen. De oorzaken om kinderen niet naar les te sturen zijn van verschillende aard. Wel is duidelijk dat mensen met lage inkomens en mensen met een allochtone achtergrond er vaker voor kiezen om hun kinderen niet aan te melden voor de zwemlessen.’

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.