Kampen Sociaal stelt vragen over afval bij winkelcentra

Ingezonden bericht!

587

Kampen Sociaal ontvangt van bewoners regelmatig berichten over afval in de winkelcentra.

“Er staat/ligt regelmatig veel afval rond de vuilnisbakken in de winkelcentra, de signalen die we van bewoners krijgen zijn vooral van de Hanzewijk. Maar de andere winkelcentra geld dit ook voor. De overlast vindt vooral plaats in de weekenden, en dan vooral op zondag omdat dan de supermarken ook open zijn. Dit heeft al geresulteerd in dat er rondom de winkels al een muizenplaag is. Het gaat dus niet alleen om de rommel op straat maar ook om de volksgezondheid.”

Kampen sociaal stelt daarom schriftelijk de volgende vragen aan de gemeente:

1. Kunt u er voor zorgen dat er meer afval bakken geplaatst worden?

2. Kunt u er voor zorgen dat deze afvalbakken vaker geleegd worden? Bv na winkelsluiting op de zaterdag.

Namens fractie Kampen Sociaal Klaas Knijnenberg