De politieke partij Kampen Sociaal heeft vragen gesteld aan het college over het uitblijven van actie op de hoek Kievitstraat – Haatlanderdijk. Anderhalf jaar geleden werd de hoek betrokken in een deal rondom de Brunneper Bongerd, zou de overtollige grond opgeruimd worden en zouden er vijf bedrijfswoningen gebouwd worden. Acht jaar geleden kocht de gemeente de grond om ontwikkelingen mogelijk te maken, sindsdien is er niets gebeurd op de locatie.

Lijstrekker Richard Boddeus maakt zich al langere tijd hard voor ontwikkelingen in het gebied: ‘Acht jaar geleden werd door het college aangegeven dat het noodzakelijk was om de hoek een beter aanzicht te geven. We hebben een half miljoen euro betaald om de grond aan te kopen en er niets voor terug gekregen. Jarenlang heb ik vragen gesteld aan het college om de plek aan te pakken. Ontwikkelingen blijven uit en er komt geen actie vanuit het gemeentehuis, nu wordt het tijd om door te pakken. Buurtbewoners kijken al jarenlang tegen een vlakte aan met puin en onkruid, dat moet stoppen.’

Boddeus wil van het college weten waarom er nog geen actie is ondernomen aan de Kievitstraat en waarom ze de ontwikkelaar niet aanspreekt op gemaakte afspraken: ‘In het raadsbesluit van anderhalf jaar geleden is vastgesteld dat de ontwikkelaar de grond, de verhardingen en het puin op zou ruimen binnen drie weken en daar 70.000,00 euro voor zou krijgen. We zijn 75 weken verder en de locatie is ondanks eerdere aansporingen vanuit de raad nog steeds niet aangepakt, het is een schandvlek in de gemeente.’

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.