Voor de komende jaren wil Kampen Sociaal dat de zorg die geboden wordt rondom de ouderen op peil blijft, dat mantelzorgers meer ondersteund worden en zorg ingezet moet worden om eenzaamheid, zoveel als mogelijk, tegen te gaan. De partij vindt dat de gemeente meer moet doen om ouderen beter langer thuis te laten wonen.

Kampen Sociaal lijsttrekker Richard Boddeus hoort en ziet steeds vaker dat ouderen in de problemen komen omdat ze langer thuis moeten blijven wonen: ‘Deze week is het precies 25 jaar geleden dat ik in Myosotis begonnen ben in de zorg. Tegenwoordig is het voor mensen niet meer zo eenvoudig om opgenomen te worden in het verpleeghuis, als 25 jaar geleden, mensen moeten langer thuis blijven wonen en zijn afhankelijker geworden van familie, buren en kennissen.

Met een vergrijzende groep mensen die steeds groter wordt en een individualistische samenleving wordt het voor deze mensen steeds lastiger om op eigen benen te blijven staan. Het is daarom van groot belang dat de zorg die nu geboden wordt op peil blijft en dat we mantelzorgers goed moeten blijven ondersteunen. Mantelzorgtoeslagen moeten daarom ruimhartiger verstrekt worden, nu krijgen mensen die mantelzorg verlenen een beperkt mantelzorgcompliment terwijl de landelijke overheid meer geld beschikbaar heeft gesteld aan de gemeente Kampen voor mantelzorgers. Er blijft dus geld op de plank liggen wat bestemd is om mantelzorgers te ondersteunen.’

De partij vindt ook dat de keuze tussen de diverse zorgleveranciers behouden moet blijven, Boddeus : ‘Zolang zorgorganisaties voldoen aan de kwaliteitseisen en zorg kunnen leveren voor een acceptabele prijs dan mag zorg geleverd worden vanuit diverse vormen van levensovertuiging.’

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.