Ongeveer 15% van de mensen in Nederland heeft een beperking. Als we ervoor zorgen dat die 15% van de Kampenaren mee gaat doen, wordt de samenleving leuker, diverser en beter. Gaan we in Kampen deze kansen pakken?

Wist u dat:

  • Het arbeidspotentieel in Kampen groter is dan ondernemers weten?
  • Er nog meer mensen vrijwilligerswerk willen doen in Kampen dan organisaties weten?
  • Iemand die in een rolstoel zit ook graag met zijn vrienden naar een café gaat? En dat niet alle cafés rolstoeltoegankelijk zijn?
  • Het voor iedereen prettig is als iemand met een licht verstandelijke beperking een brief goed begrijpt? En dat de respons op begrijpelijke formulieren veel hoger is?
  • Er achteraf geen dure aanpassingen nodig zijn als van tevoren wordt nagedacht over wat mensen met een beperking nodig hebben?

Nederland heeft juni 2016 het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking geratificeerd. Daarin staat dat mensen met een lichamelijke, visuele, auditieve of verstandelijke beperking volwaardig aan de maatschappij moeten kunnen deelnemen en dat ze dezelfde rechten en kansen hebben. De overheid maar ook maatschappelijke organisaties en ondernemers moeten daar werk van gaan maken.

Welke gevolgen heeft dit voor Kampen? Voor de inwoners met of zonder beperking, ondernemers, organisaties en de gemeente? Wat mag er eigenlijk van de overheid verwacht worden? Wat van de samenleving en mensen met een beperking zelf?
Nieuwsgierig? Kom dan naar de bijeenkomst op dinsdag 13 maart van 19.30-21.30 uur.
We vertellen u wat het VN-verdrag inhoudt en wat er nodig is voor een inclusieve samenleving. Ervaringsdeskundigen vertellen hoe inclusief Kampen op dit moment is. Samen gaan we in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in gesprek met kandidaten van de politieke partijen over hoe zij aankijken tegen Kampen inclusief
en wat we daarin van hen mogen verwachten. Wordt Kampen straks inclusiever of zelfs de meest inclusieve gemeente?

U kunt zich voor de bijeenkomst opgeven door een mail te sturen naar: clustermmbkampen@gmail.com

Cluster Mensen met een beperking is een onderdeel van de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Kampen

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.