Kampen Boys Choir zingt Choral Evensong in Bovenkerk

Ingezonden bericht

160

In vrijwel alle kerken is het lang stil geweest. Onnatuurlijk lang en onnatuurlijk stil. De jongens en mannen van het Kampen Boys Choir zijn dan ook blij dat ze eindelijk weer een Choral Evensong mogen zingen in hun eigen vertrouwde Bovenkerk. Ondanks het lange noodgedwongen zomerreces staat het koor er fris en monter bij.

Klaar om de stilte te verdrijven met de mooiste Anglicaanse koormuziek in de eeuwenoude liturgie van een Choral Evensong.

Zaterdag 5 september kunt u genieten van prachtige muziek van o.a. Mendelssohn in ‘Hear my prayer’ met een groot aandeel van de jongenssolisten van het koor. Daarnaast klinken er in elke Evensong één of meer Psalmen die op de bekende Engelse chantwijze worden gezongen. Deze keer psalm 74. Het koor wordt op het Hinsz orgel begeleid door de vaste organist Sander van den Houten.

Kerk open: 16.00 uur. Aanvang: 16.30 uur
Vrij entree. Gift bij uitgang.
Aanmelden: uiterlijk 4 september 12.00 uur via [email protected] onder vermelding van naam, telefoonnummer en aantal personen.
Maximum aantal bezoekers: 200