Vrijdag 25 januari vond het eindevenement plaats van het project ‘Jonge Adviseurs’ in de Leuke Hanzestad in Kampen. In totaal 135 leerlingen van drie Havo-3 klassen en twee VWO-3 klassen van de Pieter Zandt Scholengemeenschap presenteerden hun adviezen over een door de gemeente geformuleerde opdracht: ‘Stel je voor: er komt één middelbare school voor heel Kampen (en omstreken) in 2025. Hoe wordt die school dan toegankelijk en voor iedereen inclusief?’ Hierin moesten zij de fysieke, digitale en sociale aspecten meenemen. Klas 3VB kwam als overtuigende winnaar uit de bus en ging er met de wisselbeker en de taart vandoor.

Jonge adviseurs adviseren gemeente Kampen over inclusie
Vol enthousiasme gingen de leerlingen begin deze week aan de slag met de opdracht. Tijdens het eindevenement op vrijdag presenteerden zij hun adviezen. Dit begon met een markt, van waaruit de leerlingen hun adviezen pitchten aan een jurypanel met onder andere wethouder van o.m. Inclusie Irma van der Sloot en de onlangs aangestelde ervaringsdeskundige Willem Scheffer van de gemeente Kampen. De leerlingen gaven advies over

openbare toegankelijkheid (in en om het gebouw);
digitale toegankelijkheid (van het visuele tot het auditieve) en
sociaal toegankelijkheid (geloofsovertuiging, etnische achtergrond, financiële (thuis) situatie, sekse/geslacht, seksuele voorkeur, (psychische en fysieke) gezondheid).

Aansluitend gingen de leerlingen met elkaar in debat over de stelling ‘De middelbare school moet in 2025 voor iedereen helemaal toegankelijk en inclusief worden’.

Namens de school bedankte en complimenteerde docent Sjaak Kroon de leerlingen voor hun inzet de afgelopen week. Ook juryvoorzitter wethouder Van der Sloot loofde tijdens de prijsuitreiking alle leerlingen om hun inzet: “Voor mij zijn jullie allemaal winnaars. Wat een enorme inzet hebben jullie deze week getoond! Inclusie is een belangrijke thema binnen de gemeente. Vandaag hebben we mooie, inspirerende adviezen en ideeën gehoord over het uitdagende vraagstuk van inclusie. Uit alle adviezen blijkt, dat vooral het sociale aspect erg belangrijk is. Adviezen die we op velerlei manieren kunnen toepassen”.

Er was een klas die net iets boven de andere klassen uitstak. De jury verkoos uiteindelijk klas 3VB als winnaar: ze kenden de presentatie volledig uit het hoofd, hadden alle aspecten meegenomen; van preventie tot kosten, kwamen met een goed opgebouwd adviesrapport inclusief managementsamenvatting en kwamen tijdens het debat goed beslagen ten ijs.
Kampen Inclusief

De gemeente Kampen werkt aan het toegankelijk en inclusief maken van Kampen en omstreken. In het kader van het programma Jonge Adviseurs vroeg de gemeente de Pieter Zandt Scholengemeenschap hierbij te helpen om met frisse en nieuwe ideeën te komen met betrekking tot het thema ‘de inclusieve school’. Jonge Adviseurs brengt jongeren in aanraking met het werkveld van de overheid.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.