Zoals eerder bericht voert de gemeente in april het fietsparkeren in de binnenstad in. Vanwege alle maatregelen in de aanpak van het coronavirus wordt dit deels opgeschort.

Het plan voor fietsparkeren is gestart omdat in de binnenstad onvoldoende fietsparkeerlocaties zijn waardoor er door de her en der geparkeerde (brom)fietsen onveilige situaties ontstaan en de toegang voor hulpdiensten en de toegankelijkheid van de binnenstad belemmerd wordt. Door fietsparkeerplaatsen aan te leggen en erop toe te zien dat de fietsen niet meer buiten de vakken neergezet worden, wil de gemeente de veiligheid verbeteren en bijdragen aan een gastvrije en toegankelijke binnenstad

De fietsparkeerlocaties worden wel ingericht omdat dit werk al ingepland is en door kan gaan. De campagne die eind deze maand van start zou gaan, wordt opgeschort, net als de invoering van de handhaving. De gemeente roept wel op om, zodra de fietsparkeerplaatsen er zijn, hier gebruik van te maken.