Terugblik op de internationale Hanzedagen in Kampen

Van 15 t/m 18 juni 2017 was Kampen gastheer van de internationale Hanzedagen 2017. Tijdens de 37e editie van dit vierdaagse evenement mocht Kampen 100 Hanzesteden uit 14 landen verwelkomen en daarnaast bezochten zo’n 225.000 bezoekers uit binnen- en buitenland het evenement. Kampen blikt terug op succesvolle Hanzedagen.

Kampen is de uitdaging aangegaan om de Internationale Hanzedagen 2017 in een modern jasje te gieten met als thema ‘water verbindt’. Het evenement had een zeer gevarieerd programma-aanbod. Naast de verplichte onderdelen, zoals de Hanzemarkt met de stands van de Hanzesteden, de bestuurlijke bijeenkomsten en het economisch congres, was er voor de toeristische bezoeker uit binnen- en buitenland een divers programma. Van muziek, dans, theater, kunst en andere festiviteiten uit de eigen stad of uit één van de Hanzesteden, of een professioneel podiumprogramma in de avonden tot een groot middeleeuws kamp, ridderspektakel of het Full Color festival in het Stadspark. Ook was er op de Koggewerf of langs de IJsselkade een aantrekkelijk nautisch programma. Het publieksprogramma is een spannende combinatie geworden van historie en traditie, met een moderne twist. De opzet was om het publiek extra te verrassen, te ontroeren en in beweging te brengen. Met het historische decor van de Kamper binnenstad werd het artistieke programma versterkt.

Het economisch programma, het Hanzecongres ‘Water connects’, stond in het teken van klimaatbestendige en waterrobuuste Hanzesteden, innovatieve technologieën en producten en nieuwe vormen van samenwerken. Ten opzichte van eerdere economische congressen tijdens Internationale Hanzedagen werd een nieuw concept aangeboden. Waar in het verleden vaak plenaire programma’s op één locatie werden georganiseerd, was de basisgedachte hier dat ’s morgens werd ingeleid wat ’s middags bekeken kon worden.

De gemeente was verantwoordelijk voor de organisatie van het publieksprogramma en de officiële en traditionele programmaonderdelen. Provincie Overijssel organiseerde het Hanzecongres ‘Water connects’. Productiebureau Niek van der Sprong Culturele Producties was als uitvoerend producent aangetrokken voor de invulling en de uitvoering van het publieksprogramma.

Burgemeester Bort Koelewijn kijkt met trots terug op succesvolle Hanzedagen. “De Hanzedagen hebben laten zien dat we veel kunnen bereiken door goede samenwerking. Wat gemeente, ondernemers, culturele instellingen en vele vrijwilligers samen neergezet hebben, heeft gezorgd voor een gevoel van trots en voldoening. Samen hebben we ervoor gezorgd dat onze Hanzestad zich van haar beste kant kon laten zien en een bijzonder positieve bijdrage heeft geleverd aan de beeldvorming over Hanzesteden. En daar zijn we best trots op! Wij zijn de provincie Overijssel, de Hanzesteden, sponsoren, iedereen die heeft bijgedragen aan dit fantastisch mooie evenement erg dankbaar”.

Financiering
De uiteindelijke kosten van de Internationale Hanzedagen komen uit op € 1.673.000,- De financiering hiervan is opgebouwd uit subsidies, sponsoring, deelnemersbijdragen en de eigen reservering van de gemeente Kampen.

In totaal is een bedrag van € 1.520.000,- gefinancierd uit inkomsten. Dat betekent dat er een tekort is van € 153.000,-. Belangrijkste reden hiervan is, dat er extra, niet voorziene, kosten gemaakt moesten worden op het gebied van veiligheid. Er zijn enkele preventieve veiligheidsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van roadblocks, vrachtwagens en containers op toegangswegen. Ook was er hierdoor extra cameratoezicht noodzakelijk. Verder bleven de sponsoropbrengsten beneden het gestelde doel.

De financiële consequenties worden meegenomen in de tweede bestuursrapportage van de gemeente Kampen. Dat betekent dat de investering van de gemeente uitkomt op een totaal van € 653.000,-.

Vervolg
Om meer inzicht te krijgen in hoe het succes van de Hanzedagen een duurzaam vervolg kan krijgen, is het college voornemens een onderzoek te laten uitvoeren onder de samenwerkingspartners van de Hanzedagen. Door op een open wijze het gesprek aan te gaan met de samenwerkingspartners, hoopt de gemeente te weten te komen wat gedaan kan worden om de samenwerking in de stad te bevorderen èn het recreatieve aanbod te verrijken. Het onderzoek moet leiden tot concrete aanbevelingen voor gemeente, evenementorganisatoren, ondernemers, culturele instellingen en andere betrokkenen.

Uitwerking nautisch profiel Hanzestad Kampen
Daarnaast werkt Kampen verder aan de versterking van het nautische profiel van Hanzestad.
Het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) heeft de Holland City strategie ontwikkeld. In dit concept spelen verhaallijnen een belangrijke rol. Plaatsen in Nederland worden aan elkaar gekoppeld via een gemeenschappelijk thema. Voor de Hanzesteden gaat het om de zogenoemde ‘Hanzestedenlijn’.

Om het nautisch profiel van Kampen verder te laden is een 11-tal projectplannen gemaakt, waarvoor subsidie beschikbaar is gesteld door de provincie Overijssel. Deze projectplannen bouwen voor een groot deel verder op de intensieve samenwerking die is ontstaan bij de voorbereiding van de Internationale Hanzedagen. Door deze samenwerking te verstevigen en verder uit te bouwen ontstaan niet alleen nieuwe verbindingen en relaties, maar wordt ook kennis verrijkt en vaardigheden opgedaan.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.