Studenten van Landstede Zwolle gaan in samenwerking met Welzijn Kampen en basisschool De Groenling een interactieve lesperiode tegemoet. Bij deze lessen staat omgaan met elkaar centraal.

Door de maatschappelijke verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving wordt er verwacht dat de burgers meer voor elkaar gaan zorgen. Dit is voor iedereen een uitdaging, aangezien de maatschappij verwend is en voornamelijk op zich zelf gericht is. ‘’Dit zie ik namelijk ook terug in winkels, mensen met een kleine boodschap worden minder vaak voorgelaten’’, aldus Edward Vreeswijk.

We gaan het project uitvoeren in een reeks van 5 lessen, in de periode van 18 april tot 6 juni 2018. ‘’We proberen de kinderen op een interactieve manier omgangsvormen bij te brengen’’, aldus Remon Visch. Dit doen we doormiddel van activiteiten en een gastspreker op de basisschool de Groenling. De studenten van Landstede proberen een samenwerking te zoeken met lokale initiatieven en organisaties. “Hier mee willen we een samenwerking creëren voor jong en oud”, aldus Kim van der Veen.

Aan het einde van de lessenreeks hebben de kinderen van groep 8 kennis gemaakt met het thema participatie. In de laatste les vindt een activiteit plaats met de ouderen, door de kinderen zelf bedacht. Dit wordt onder begeleiding gedaan door studenten van het Landstede. “Wij zetten ons graag in voor de toekomst, omdat de jeugd van nu de toekomst is”, aldus Mariska Glasbergen.

Sanne ten Berk de Boer voegt hier tot slot aan toe. “Wanneer de module jaarlijks wordt toegepast is het streven om ook te werken richting de onderbouw zodat de leerlingen later beter gaan participeren in de samenleving.”

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.