De gemeenten Kampen en Zwartewaterland hebben samen met inwoners de afgelopen jaren onderzocht hoe de erven op de Kampereilanden waterbestendiger gemaakt kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in een boek voor de boeren op de Kampereilanden, dat zowel inspiratie als informatie biedt om erven waterbestendiger te maken op een manier die past bij het landschap.

De wethouders Coster van Zwartewaterland en Holtland van Kampen reiken dinsdag 18 december om 19.30 uur in Ons Erf aan de Heultjesweg de eerste zeven exemplaren van het boek uit aan de boeren die meegewerkt hebben aan enkele voorbeelderven en de hoogwatersimulatie.

Aan het onderzoek werkten ook de provincie Overijssel, het waterschap Drents Overijsselse Delta en de Veiligheidsregio IJsselland mee in het kader van het IJssel-Vechtdeltaprogramma. Uitgangspunt voor het onderzoek op de Kampereilanden was dat de landschappelijke kenmerken van dit gebied behouden blijven en zo mogelijk versterkt worden door waterbestendigheidsmaatregelen. Alle bewoners van de Kampereilanden die omgeven worden door een regionale kering krijgen het boek volgende week thuisgestuurd.

Het Deltaprogramma heeft ons weer bewust gemaakt van het feit dat de waterveiligheid nooit 100% is. Er blijft altijd een kans op een overstroming, hoe klein ook. Bovendien leidt klimaatverandering tot meer extreme situaties die – meer dan in het verleden – in alle jaargetijden kunnen voorkomen. Dit besef dwingt ons na te denken over hoe we de erven – weer – waterbestendig kunnen maken.

Water heeft in de IJsseldelta altijd een belangrijke rol gespeeld in het leven en werken van de inwoners. Door periodieke overstromingen vanuit de Zuiderzee, de IJssel en het Zwartewater is er vruchtbare grond afgezet. Dat was gunstig voor de landbouw, maar overstroming betekende ook gevaar en overlast. Eeuwenlang werd er daarom op terpen gebouwd. Na het voltooien van de Afsluitdijk dacht iedereen dat er geen overstroming meer mogelijk was. Ook niet op de Kampereilanden die beschermd worden door regionale keringen. Overheden en inwoners hielden niet of nauwelijks meer rekening met de mogelijkheid dat het gebied kon overstromen. Met de komst van het Deltaprogramma is dat bewustzijn weer terug.

Delen en reageren met je facebook account

- Advertentie ToLocal -