Informatiebijeenkomst huisvesting arbeidsmigranten Koekoekspolder

573

De locatie aan de Tuindersweg in IJsselmuiden ( Foto: Google maps)
De gemeente Kampen organiseert samen met Esprit Projectontwikkeling op woensdag 19 augustus een informatiebijeenkomst over het plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten op het perceel Tuindersweg 21a in IJsselmuiden. Het gaat op deze locatie om een pilot van 120 plekken. De gemeente wil het mogelijk maken om 2 pilots in de Koekoekspolder te starten voor goede huisvesting van arbeidsmigranten.

Esprit Projectontwikkeling is de initiatiefnemer van het huisvestingsplan aan de Tuindersweg. In het voorjaar heeft Esprit Projectontwikkeling al een conceptplan voor deze locatie besproken met omwonenden en belanghebbenden. De wensen en opmerkingen die gemaakt zijn tijdens deze gesprekken, zijn waar mogelijk verwerkt in het plan dat nu gepresenteerd gaat worden.

U bent van harte uitgenodigd bij de informatiebijeenkomst aanwezig te zijn op woensdagavond 19 augustus om 19.30 uur.

Vooraf aanmelden verplicht
Gezien de beperkingen die nog gelden vanwege het coronavirus, horen we graag van te voren of u bij de bijeenkomst aanwezig wilt zijn. We kunnen op die manier goed rekening met alle voorschriften die gelden. Aan de hand van het aantal aanmeldingen gaan wij kijken welke locatie in de gemeente Kampen hiervoor het meest geschikt is.

Wanneer u de bijeenkomst wilt bijwonen, dan kunt u dit uiterlijk 10 augustus doorgeven per e-mail via: [email protected](link stuurt een e-mail). Wilt u in de mail het aantal personen inclusief namen vermelden? U ontvangt circa 1 week van te voren van ons een e-mail met daarin de locatie van de bijeenkomst.

Informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met René Sueters (projectleider huisvesting arbeidsmigranten), telefoonnummer: 06-53972019 of via email: [email protected].