Het begon 6 jaar geleden met een oproep in de Gereformeerde Gemeente in Kampen om kleding in te zamelen voor vluchtelingen in Irak. Dit initiatief kwam na een bezoek aan het land met als doel vluchtelingen te helpen en te bemoedigen. Na een oproep in de kerk en op sociale media is er in december 2014 zoveel kleding ingezameld dat er in december 2 vrachtwagens met kleding vertrokken zijn naar Irak. Een landelijke oproep binnen de kerken van de Gereformeerde Gemeente resulteerde dat in 16 hulptransporten in 2015.

Tot op de dag van vandaag wordt er nog steeds kleding ingezameld door de werkgroep Hulp Irak. Dat gebeurt in Kampen maar ook in andere plekken in Nederland. Dit najaar zijn er bijvoorbeeld in Houten 350 dozen met kleding ingezameld, maar ook in Nunspeet. Vanuit Apeldoorn zijn er via organisaties ook kleding en matrassen aangeboden voor transport. In Kampen zijn de afgelopen weken ruim 600 dozen met kleding gesorteerd die op transport zijn gegaan naar Irak. Dit transport is in 6 jaar tijd het 50e hulptransport wat vertrokken is met onder andere kleding en speelgoed. Aan de ene kant dankbaar voor alle hulp, maar aan de andere kant de uitzichtloosheid, dat na 6 jaar wonen in tenten het einde nog niet in zicht is.

In Irak wordt de kleding vanuit een opslag in Erbil verder verspreidt onder vluchtelingen in de vluchtelingenkampen en dorpen in met name Koerdistan. Afgelopen periode is er veel kleding in combinatie met voedselpakketten uitgedeeld aan ruim 1400 gezinnen. Gezinnen die met name een Christelijke en Jezidische achtergrond hebben. Momenteel is de nood erg hoog, door het coronavirus heerst er een hongersnood in Irak. Dankbaarheid overheerst echter voor de ontvangen goederen!
Daarnaast zijn er ook veel Bijbels verspreidt. Er vloeiden tranen bij het ontvangen van het Woord van God. Onze contactpersoon, een dominee, mocht spreken in diverse kerken en de dank voor de Nederlandse kerk en ondersteuning is groot. Regelmatig ontvangt de dominee mensen om verder na te praten over het geloof met als gevolg dat er veel mensen overgaan tot het Christendom. Totaal zijn er 3400 Bijbels uitgedeeld. God werkt door alles heen, ook door dit virus in harten van mensen die leven in nood. Wat is onze God groot en machtig! Hem alleen de eer!

Het inleveren van kleding kan doorlopend. Inleveren kan aan de Zande 42 in Kamperveen en Zalmhof 8 in Grafhorst. Op beide locaties staat een container waar kleding in kan worden gedeponeerd.