Hypotheek? U blijft hoofdelijk aansprakelijk, zelfs na echtscheiding!

144

Deze column wordt u aangeboden door Notariskantoor IJsseloevers.

Het consumentenprogramma “Radar” besteedde onlangs aandacht aan de gevolgen wanneer een ex-echtgenoot door de bank niet wordt ‘ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid’ voor de voldoening van de hypotheek-verplichtingen. Ook wij zien dit schrijnende probleem in onze praktijk voorbij komen, zodat wij u in deze column daarover willen informeren.

Het aangaan van een hypotheek
Meestal wordt voor de koop van een woning een geldlening aangegaan met een bank. Als zekerheid voor de terugbetaling daarvan krijgt de bank een hypotheekrecht op uw woning. Wordt de lening niet terugbetaald, dan kan de bank uw huis veilen en met de opbrengst de openstaande schuld verrekenen.
Is zo’n geldlening door beide echtgenoten aangegaan, dan is ieder van hen 100% verantwoordelijk voor beta-ling van de hypotheekschuld. Dat heet hoofdelijk aansprakelijk: betaalt de één niet, dan moet de ander beta-len!

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid
Bij echtscheiding is het voor de vertrekkende ex-echtgenoot van groot belang om van die aansprakelijkheid af te komen, ‘te worden ontslagen’. Anders blijft diegene tot het eind van de looptijd aansprakelijk om de bank te betalen als de ex-echtgenoot dat niet doet. Ook al ben je (al lang) gescheiden, woon je niet meer in de wo-ning en is in het echtscheidingsconvenant vastgelegd dat de ex-echtgenoot die in de woning blijft alle woon-lasten moet voldoen!

Waarom het in de praktijk vaak mis gaat
Om de hypotheek op één naam te kunnen zetten toetst de bank of het voor de echtgenoot die in de woning blijft, verantwoord is om met diens salaris zelfstandig de hypotheeklasten te dragen. Sinds 2013 gelden stren-gere hypotheekregels die kunnen leiden tot hogere hypotheeklasten. Als het niet verantwoord is, wordt de vertrekkende ex-echtgenoot door de bank niet uit de hoofdelijke aansprakelijkheid ontslagen. Dat heeft grote nadelige gevolgen:
– je kunt ineens worden geconfronteerd met de betaling van een (forse) schuld;
– je kunt zelf geen hypotheek aangaan voor jouw nieuw eigen huis;
– je komt niet in aanmerking voor een sociale huurwoning;
– je loopt het risico op een negatieve BKR-registratie.

Advies van de notaris
Zorg dat in het echtscheidingsconvenant/akte van verdeling bij de notaris goed wordt vastgelegd onder welke voorwaarden de verdeling (toedeling van de woning) zal plaatsvinden en voor welke datum een nieuwe hypo-theek rond moet zijn. Zorg dat de bank vooraf betrokken is, de financiële status kent en voorlopig akkoord is met toekenning van het ontslag.
Leg vast dat de afspraak tot overname van de woning wordt ontbonden als blijkt dat geen ontslag wordt ver-leend en dat dan de woning alsnòg moet worden verkocht. Met een voldoende verkoopopbrengst wordt de geldlening afgelost, waarna geen van de ex-echtgenoten dan nog verplichtingen aan de bank heeft.

Pas nádat dit uitdrukkelijk is vastgelegd, kan de echtscheiding door de rechter worden uitgesproken! Alleen dan heb je iets in handen als afspraken niet worden nagekomen of uw ex niet meewerkt.
Wilt u zekerheid dat alles tijdig en goed is vastgelegd? Maak een afspraak met ons om dit in een gratis gesprek met u door te nemen!
Bel 038-332 55 55 / 038-385 10 30 en kom bij IJsseloevers Notarissen, voor méér informatie en een advies op maat! Avondopenstelling op afspraak.

Lezen hoe onze klanten IJsseloevers beoordelen? Kijk op Notariskantoor www.ijsseloevers.nl

logo IJsseloevers