KAMPEN – Naarmate de coronacrisis voortduurt ziet Humanitas de eenzaamheid toenemen. Met de donkere dagen voor de deur dreigt dit probleem groter te worden. Veel mensen zitten (te) veel thuis en ontmoeten weinig mensen.

“Steeds meer mensen melden zich bij ons omdat ze zich eenzaam voelen,” aldus Petra Stevering, coördinator bij Humanitas Kampen. “Niet alleen ouderen voelen zich eenzaam, ook jongeren en jongvolwassenen. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen die zich eenzaam voelen door ze te koppelen aan een maatje die tijdelijk met ze meeloopt. Eenzaamheid wordt daardoor aantoonbaar verminderd en het zelfvertrouwen neemt toe.”

Jongerenmaatjes met deelnemer Amanda en vrijwilliger Marry.

De 19-jarige Amanda vertelt hoe Humanitas haar heeft geholpen. “Ik zat in een bubbel en raakte steeds meer op mezelf. Dankzij de vrijwilliger ben ik positief gebleven. Ze zorgde voor afleiding maar hielp me ook om zelf keuzes te maken. Ik werd weer wat socialer.”

Vrijwilligers van Humanitas hebben een jaar lang wekelijks contact met een deelnemer. Samen werken ze aan het vergroten van het sociale netwerk en ondernemen ze activiteiten.

Vrijwilligers gezocht

Humanitas Kampen zoekt nieuwe vrijwilligers. Wie iemand wil ondersteunen die zich eenzaam voelt en tijdelijk een steuntje in de rug nodig heeft, kan contact opnemen met Petra Stevering via
[email protected] of via (06) 578 810 49. Vrijwilligers worden door Humanitas getraind en begeleid in het vrijwilligerswerk en kunnen daarmee volgens Petra echt het verschil maken voor iemand.

De vrijwilligers van Humanitas kunnen jou ondersteunen als je je alleen voelt en tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebt. Wekelijks een praatje, een wandeling of iets anders ondernemen kan al veel helpen. De ondersteuning is tijdelijk en volledig volgens de laatste coronamaatregelen.
Meer informatie over Humanitas staat op www.humanitas.nl/zwolle.