Door Niek Teune – Foto Richard Tennekes
KAMPEN – Op woensdag 7 maart bestaat het Hervormd Kerkkoor Kampen precies 80 jaar. Het koor dat onder leiding staat van Harry Hamer geeft daarom op dezelfde datum een concert in de Bovenkerk. Medewerking aan het Jubileumconcert wordt verleend door sopraan Clara de Vries, slagwerker Hendrie Westra, pianist Ronald IJmker, vaste organist Gerwin van der Plaats en het Groot Nationaal Strijkorkest. De deuren van de kerk gaan om 19.30 uur open, terwijl het concert om 20.00 uur van start zal gaan. Het concert is gratis toegankelijk, wel is er een collecte bij de uitgang.

Het latere Hervormd Kerkkoor ontstond op 7 maart 1938 uit de vereniging van Jong Hervormden. Deze vereniging was door dominee Gijsman in het leven geroepen om jongeren weer daadwerkelijk bij het kerkelijk leven te betrekken. De basis van het koor was gelegd, maar al twee jaar later vielen Duitse troepen Nederland binnen. Zij stelden de Nederlandsche Kultuurkamer in, een instituut waar alle kunstenaars, schrijvers, journalisten, muzikanten, filmacteurs en podiumartiesten bij aangesloten moesten zijn om te mogen werken. Kerkkoren hoefden zich niet aan te sluiten. De Kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Kampen gaf toestemming aan de Jong Hervormden om zich voortaan ‘Hervormd Kerkkoor’ te noemen.

Deze naam dekt tegenwoordig eigenlijk de lading niet meer. ‘’Iedereen is welkom bij ons koor, zeker niet alleen hervormden’’, zegt secretaris Femkelien Engelsman namens het koor. ‘’Ons koor heeft op dit moment 115 meezingende leden. Zij zijn niet alleen afkomstig uit Kampen, maar uit de wijde omtrek.’’ Het Hervormd Kerkkoor probeert mee te gaan met zijn tijd. Er worden klassieke stukken en licht oratoriumwerk, maar ook opwekking gezongen. Dirigent Harry Hamer spreekt van een goede ontwikkeling. ‘’Door als koor niet stil te blijven staan, blijft het Hervormd Kerkkoor ook jongere leden trekken. Dat is van belang voor het voortbestaan van het koor.’’ Hamer woonde als jongetje van ongeveer 11 jaar al concerten van het koor bij. ‘’Toen wist ik nog niet dat ik er later als dirigent voor zou staan. Ik doe dat sinds 1994 en nog steeds met heel veel plezier. Het is een gezellige, hardwerkende club. Het koor is in staat om mooie prestaties te leveren; ik voel mij er als een vis in het water.’’

Zowel de secretaris als de dirigent zijn blij met de jongere mensen die de weg naar het koor weten te vinden. Zij zorgen voor een goede balans met de leden die er al lang zingen en waarvan sommigen al wat ouder zijn. ‘’Dat is tekenend voor dit koor; mensen zingen er jaren. Leden die veertig jaar bij het Hervormd Kerkkoor zingen, zijn geen uitzondering; dat is bij ons niet zo bijzonder. Mensen voelen zich er thuis. Ze vinden het gezellig’’, zegt Engelsman. Ze geeft het belang aan van een goede sfeer tijdens de repetities, die iedere woensdagavond in de Lemkerzaal van de Broederkerk van 20.00 uur tot 22.00 uur gehouden worden. ‘’Er wordt op onze repetities hard gewerkt, maar wel in een goede sfeer. Men komt om te zingen, maar ook voor het sociale aspect. Mensen staan soms al zo lang naast elkaar dat ze met elkaar zijn vergroeid.’’ Dat wordt beaamd door Hamer. Geïnteresseerden mogen gerust eens op een repetitieavond komen kijken.

Het Hervormd Kerkkoor wordt door zowel de secretaris als de dirigent getypeerd als een reislustig koor. ‘’Ik heb met dit koor reizen gemaakt naar onder andere Hongarije, Polen, Frankrijk, Amerika en Canada. Dit jaar gaan we naar Berlijn’’, lacht Hamer. ‘’Daar zullen we een concert geven, maar natuurlijk ook de stad gaan bekijken’’, vertelt Engelsman. Daarnaast hoopt het koor op 16 juni naar Bolsward te gaan voor een cd-opname. ‘’Dat is ook een dagje uit, met als resultaat hopelijk een mooie cd. Maar eerst wacht ons Jubileumconcert op woensdag 7 maart’’, aldus Engelsman.

- Advertentie ToLocal -