Tijdens het groot onderhoud aan de kademuur langs de IJsselkade zijn er scheuren ontstaan in het nieuwe metselwerk. Inmiddels is er onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan en hoe de herstelwerkzaamheden verder vervolgd moeten worden. Op maandag 9 september worden de werkzaamheden hervat.

 

Onderzoek en vervolg
Na de ontdekking van de scheuren in mei van dit jaar heeft op verzoek van het waterschap een externe partij inhoudelijk advies naar de oorzaak van de scheuren uitgebracht en herstelwerkzaamheden voorgesteld. Op basis van dit advies zijn eind juli 2 kantelen op de voorgestelde manier opnieuw opgemetseld. Eind augustus is er geconstateerd dat dit nieuwe herstelwerk er nog steeds optimaal uitziet en dat er geen enkele scheurvorming is opgetreden. Daarom is besloten dat het gehele werk op deze manier uitgevoerd zal worden.

Van 8 kantelen wordt het eerdere metselwerk in zijn geheel verwijderd en zal er volgens de aangepaste manier opnieuw worden opgemetseld. Gelijktijdig zullen de overige (rest)werkzaamheden zoals voegen en kitten worden meegenomen.
Op maandag 9 september worden de werkzaamheden hervat. Volgens de nieuwe planning zal het gehele werk begin december van dit jaar zijn afgerond.

Kademuur in het kort
Langs de Buiten- en IJsselkade in Kampen staat een circa 200 meter lange kademuur, die deel uitmaakt van de waterkering Kampen-Midden. Vanwege de slechte kwaliteit van het metselwerk worden de voegen hersteld en vervangen, de kantelen opnieuw opgemetseld en de muur volledig gereinigd.

- Advertentie ToLocal -