Extra krediet van € 1.900.000,- nodig!

In het eerste kwartaal van 2018 wordt de bouw aan de parkeergarage Buitenhaven hervat. Nadat de inspectie in december de bouwstop al ophief, zijn gemeente en aannemer nu ook tot overeenstemming gekomen over het vervolg van de werkzaamheden. De exacte startdatum is afhankelijk van de levering van de nieuwe palenmethode.

Voor de verdere bouw van de parkeergarage is een extra krediet van € 1.900.000,- nodig. Op 25 januari neemt de gemeenteraad hier een besluit over. Omwonenden zijn per brief op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. Zij worden op korte termijn uitgenodigd voor een informatieavond waarbij zij worden geïnformeerd over de datum van herstart bouw en het vervolg.

Op 18 december 2017 hief de Inspectie SZW de bouwstop op. De aannemer heeft volgens de Inspectie in haar nieuwe uitvoeringsplan voldoende aangetoond dat het werk veilig hervat kan worden. Na het akkoord van de Inspectie zijn de nieuwe palen besteld. Zoals afgesproken met de omwonenden betreft dit een trillingsarme methode voor het aanbrengen van de resterende palen. De aannemer zal de bouw voortzetten zodra de nieuwe palenmethode geleverd wordt. Naar verwachting is dat in week 9 of 10. De voorbereidende werkzaamheden starten 1 à 2 weken eerder.

Wethouder Geert Meijering: “Het was een heftig jaar, voor alle betrokkenen. Een jaar waarin we als gemeente samen met de aannemer steeds hebben toegewerkt naar een veilige en verantwoorde herstart van de bouw. Ik ben blij dat er eindelijk een einde komt aan de onzekerheid en overlast voor omwonenden”. Naast afspraken over het vervolg hebben Hegeman en gemeente ook overeenstemming bereikt over de meerwerkkosten van de aannemer. Dit zijn kosten die bij de aanbesteding en de gunning van het werk (nog) niet bekend waren en waar de aannemer dus geen rekening mee heeft gehouden. Het betreft een bedrag van € 441.735,- meerkosten in verband met een gewijzigde grondwaterstand en een bedrag van € 272.000,- meerkosten als gevolg van extra saneringskosten. Over de stagnatieschade hebben gemeente en aannemer nog geen overeenstemming bereikt. Hiertoe moet eerst duidelijkheid komen over wie verantwoordelijk is voor de stagnatie en in welke mate. Dit heeft geen gevolgen voor de herstart van de werkzaamheden.

Los van het meerwerk en de stagnatieschade zijn er ook kosten ontstaan doordat de bouw is komen stil te liggen en de inspanningen om de bouw weer te starten, denk bijvoorbeeld aan onderzoeken en de nieuwe, duurdere palenmethode. Daarvoor is het in 2014 oorspronkelijk beschikbaar gestelde krediet door de ontstane situatie ruimschoots onvoldoende. Het college vraagt de raad daarom een extra krediet van € 1.900.000,- voor de verdere bouw van de parkeergarage en de inrichting van de bijbehorende openbare ruimte.

Delen en reageren met je facebook account