Collecteweek Hersenstichting van start op maandag 28 januari

Op maandag 28 januari 2019 gaat de collecteweek van de Hersenstichting ook weer van start. Alle collectanten in Nederland zamelen geld in voor de 3,8 miljoen Nederlanders die lijden aan een hersenaandoening.

“Bij hersenaandoeningen kun je denken aan depressie, migraine, beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson hersenletsel ten gevolge van een ongeluk. Ons doel is om het leven van de hersenpatiënt te verlichten en het aantal nieuwe hersenpatiënten te verkleinen ”zegt Loes van Herten, van de Hersenstichting. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan hersenonderzoek, het geven van voorlichting aan patiënten en hun omgeving en de ontwikkeling van de juiste patiëntenzorg.

In de gemeente Kampen gaan ruim 200 collectanten op pad verdeeld over de plaatsen IJsselmuiden, Kampen, Kamperveen, Wilsum en Zalk. We hopen van harte dat u de collectant niet in de kou laat staan.

Geen collectant gezien? Giften kunnen ook overgemaakt worden op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag of via de online collectebus op www.hersenstichting.digicollect.nl

Delen en reageren met je facebook account